Gent Lichtblauw

projectleider technieken (m/v/x)

Technisch wonder - Departement FM

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij diverse diensten van het Departement Facility Management. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Stad Gent en OCMW Gent wil de conditie, kwaliteit en duurzaamheid van zijn uitgebreide gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse en toekomstige normen laten voldoen. Daarom investeert de Stad Gent permanent in zijn gebouweninfrastructuur, en dit zowel in het gebouw als in de gebouwtechnieken. Bij deze investeringsprojecten worden daken, buitenbeglazing, binnenafwerking, HVAC installaties, liften, elektriciteitsinstallaties, en dergelijke  vernieuwd.

Hiernaast zijn er regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen nodig aan de bestaande gebouwinfrastructuur ten einde de gebouwen beter te laten aansluiten bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers.

Tot slot zijn er de grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hier wil de stad zowel op kwalitatief als ecologisch vlak een voortrekkersrol vervullen.

 

 • Technische installaties in gebouwen hebben geen geheimen voor jou. Je doet dan ook met plezier voorstellen ter optimalisatie onder andere in functie van betrouwbaarheid, onderhoudskost en energiebesparing.
 • Je werkt dossiers uit in functie van de uitvoering van werken aan technische installaties binnen het gebouwenpatrimonium:
  • In afstemming met de betrokkenen, maak je een plan van eisen op en werk je een technische en financiële oplossing uit.
  • Je maakt vergunningsaanvragen op en verzorgt de besprekingen hiervan met alle betrokken partijen.
  • Subsidieaanvragen worden door jou opgemaakt en opgevolgd.
  • Je schrijft de technische bestekken uit en maakt uitvoeringsplannen op.
  • Je coördineert de efficiënte, kwalitatieve en velige uitvoering van de verschillende werken.
  • Tot en met de oplevering volgt je samen met collega’s de technische, financiële en administratieve uitvoering van de werken op.
  • Je staat in voor de eindevaluatie van het gerealiseerde project en onderneemt acties om de verdere opvolging van het project in de reguliere werking van een stadsdienst of organisatie te implementeren.
 • Je bereidt grote raamcontracten voor bouwkundige werken of technieken voor ter ondersteuning van de activiteiten van de organisatie.
 • De verantwoordelijkheid voor grotere facilitaire projecten valt onder jouw vleugels en je voert die uit conform de gebruikte projectmethodologie.
 • De verwerking van complexe dossiers en communicatie met de belanghebbenden gebeurt door jou. Voor de andere dossiers sta je jouw medewerkers/collega’s op inhoudelijk vlak bij indien er zich problemen voordoen en de bij de afhandeling.
 • Je staat in voor het uitwerken van acties ter verbetering van de reguliere werking van de dienst of het departement en die kaderen in het jaarplan van de dienst: per actie formuleer je onder meer de doelstelling, leg je de nodige contacten, sta je in voor de implementatie en de nazorg ervan, enz. Indien nodig werk  je hiervoor samen met collega’s van de dienst of van andere diensten.
 • Je rapporteert aan uw (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken van jouw opdrachten en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen. De huidige vacature is een niet leidinggevende functie. Het is mogelijk dat er in de toekomst ook leidinggevende functies zullen worden aangeboden aan deze werfreserve.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je Master-diploma industriële wetenschappen of ingenieurswetenschappen (industrieel / burgerlijk ingenieur), richting elektromechanica, elektrotechniek, energie, elektriciteit, elektronica-ICT, werktuigkunde;.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
  .
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe projecleider technieken?
Schrijf je uiterlijk in op 24/02/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

 

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Organiseren
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Zich een oordeel vormen
 • Rapporteren

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met:

  Luc Blancke, coördinator expert op het nummer 0496 58 14 69
  Sven De Schampheleire, coördinator expert op het nummer 0470 22 11 37
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (09 266 75 78), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Frans getuigt

Ik kwam uit research-wereld. Openbare diensten hebben weinig ‘high-tech’, maar het contact met de mensen en de brede kennis die je opdoet, en die eveneens nodig is om de job te kunnen uitoefenen maken alles goed.

Frans Van Lysebetten, Projectleider