Header Kristien

projectleider watergebonden infrastructuur

gedreven coördinator - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het team Projectleiders van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Binnen de strategische doelstelling ‘groen, natuur en water’ volg jij als projectleider onder meer de operationele doelstelling ‘waterbeleid’ op. Deze doelstelling dient ruim geïnterpreteerd te worden : (1) van de optimalisering van beheer op en rond bestaande waterlopen (2) tot het substantieel verhogen van het respect voor water bij heraanleg van openbaar domein en (3) en het opmaken van een hemelwaterplan.

Beheer openbaar domein op en rond water:

 • Je werkt samen met andere instanties zoals de Groendienst, Farys en de Vlaamse Waterweg aan duidelijke afspraken(-kaders) voor het beheer van openbaar domein op en rond het water, zoals jaagpaden, onderdoorgangen, bruggen, taluds, kaaimuren, …
 • Vervolgens zorg je er samen met het team gegevensbeheer voor dat dit afsprakenkader geconcretiseerd, gedigitaliseerd en ontsloten wordt naar alle collega’s.
 • Je initieert en coördineert onderhoudsprogramma’s aan water gerelateerde elementen zoals bijv. leuningen of vangrails of voor beheer/onderhoud zoals bijv. grachten (in nauw overleg met de afdeling eigen personeel).
 • Tegelijk vertegenwoordig je de dienst bij overleg met andere waterloopbeheerders en interventiediensten (bijv. in kader van wateroverlast) zoals de Provincie, VMM, Polders en Wateringen, noodplanningscoördinatoren, Brandweer, Noodplanningscoördinator Noodplanningscoördinator(o.a. via bestaande overlegorganen).

Duurzaam waterbeleid:

 • Via de werkgroep IKZ heraanleg wegen volg je de lopende projecten op en geef je advies inzake duurzaam waterbeleid.
 • Je bouwt expertise uit rond ontwerp, uitvoering en beheer van water gerelateerde maatregelen en deelt die met de collega’s
 • Via pilootprojecten met uitgesproken aandacht voor water of bronmaatregelen (zoals innovatieve stedelijke waterlopen of infiltratiegrachten of omvangrijke wadi’s) zorg je voor extra impulsen en nieuwe inzichten en bouw je mee aan een klimaat-robuuste stad.
 • Samen met andere partners (zoals Dienst Milieu en Klimaat en Farys) werk je aan een hemelwater- en droogteplan voor de Stad Gent dat de visie op water beleidsmatig verankert.

Andere projecten:

 • Daarnaast zal er op jou ook gerekend worden voor het opvolgen, leiden en coördineren van andere (soms dienstoverschrijdende) projecten, zoals wegenis- en omgevingswerken, riolerings- en collectorwerken, bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels en kaaimuren)

Je leidt jouw projecten op een gedreven en proactieve manier, in overleg met alle betrokken actoren, zodat deze binnen de vooropgestelde tijd, het voorziene budget en volgens de hoge kwaliteitstandaarden gerealiseerd worden.

 

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.233 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;

We vullen deze vacatures in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Ofwel heb je een gepast diploma:
  - ofwel heb je een master in de industriële wetenschappen of de (bio)ingenieurswetenschappen of architectuur. 
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.

  Ofwel heb je minstens 2 jaar professionele werkervaring in een (project)coördinerende/leidinggevende functie waarbij het aansturen van medewerkers (of aannemers) tot de kernopdrachten behoorde.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe projectleider?
Schrijf je uiterlijk in op 31/01/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijst toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een telefonisch interview waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. 
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel wordt enkel afgenomen voor kandidaten die beschikken over een masterdiploma.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er zal gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Probleemoplossend werken
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Rapporteren
 • Samenwerken

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met Renaat Coene, Ingenieur Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 0472 98 85 32.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85 ), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.