Header Kristien

ruimtelijk planner

collega met passie voor stadsontwikkeling - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Je komt als Ruimtelijk Planner terecht in het team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid (ROB).
Team ROB staat in voor de voorbereiding van het stedenbouwkundig beleid van onze stad (= ruimtelijke planning). Dit team van twaalf ruimtelijk planners en een teamcoach neemt vier hoofdopdrachten op:

 • De uitwerking en doorvertaling van ruimtelijke beleidsopties in thematische en gebiedsgerichte beleidskaders,
 • De opmaak van ruimtelijke instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en andere niet-verordenende instrumenten,
 • Het opvolgen en adviseren van strategische masterplannen van private en publieke initiatiefnemers
 • Het stedenbouwkundig ontwerpen van het straten en pleinen.

Als ruimtelijk planner neem je de volgende beleidsvoorbereidende opdrachten op: 

Je staat in voor de voorbereiding en de besluitvorming over ruimtelijke beleidsopties:

 • Je zorgt voor de opmaak, het ontwerp, de begeleiding en de advisering van projecten met een belangrijke ontwerpmatige insteek in het kader van stadsvernieuwing, sociale huisvesting, stedelijke ontwikkeling in de groeistad, landschapsontwikkeling, publieke ruimte, nieuwe woonvormen, wijkstructuurschetsen, …
 • Je voert ontwerpend onderzoek uit in functie van de doorwerking van de bouwblokvisie en het verhogen van  het ruimtelijke rendement onder meer in de groeistad
 • Je bereidt over deze projecten de noodzakelijke beleidsbeslissingen voor aan de hand van ruimtelijke analyses en een ontwerpmatige voorstellen

Je zorgt voor de opmaak en opvolging van ruimtelijke instrumenten:

 • Je staat in voor de opmaak, procesvoering en opvolging van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • Je adviseert en zorgt voor besluitvorming over voorontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, alsook de voorstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen/ruimtelijke  beleidsplannen van aangrenzende gemeenten

Je begeleidt strategische masterplannen en andere stedenbouwkundige plannen van publieke en private initiatiefnemers:

 • Je zet hiervoor een ontwerp- en planningsproces op in nauwe samenwerking met de omgevingsambtenaren, het team van de stadsbouwmeester, andere diensten en de publieke en private opdrachtgever.
 • Je zorgt voor een efficiënt verloop van het adviserings- en besluitvormingsproces over deze plannen en bewaakt hierin de stedenbouwkundige kwaliteit en ruimtelijke beleidsopties

Je volgt de stedenbouwkundige aspecten op van belangrijke infrastructuur- en openbaar domeinprojecten:

 • Je werkt hiervoor samen met de betrokken diensten (Mobiliteitsbedrijf, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Dienst Stedelijke Vernieuwing,…)
 • Je adviseert infrastructuur– en openbaardomeinprojecten vanuit een stedenbouwkundige bril; wanneer nodig zorg je voor voorafgaand ontwerpend onderzoek.

Voor de uitvoering van deze opdrachten verwachten we van jou:

 • Je zorgt voor voldoende terugkoppeling en afstemming met de omgevingsambtenaren, een vlotte samenwerking met de grafische, communicatie- en datamedewerkers en een heldere communicatie naar de front-officemedewerkers
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten waar er een raakvlak is met de opmaak en de implementatie van de ruimtelijke beleidsopties
 • Je neemt actief deel aan ontwerpworkshops over jouw planningsopdrachten onder leiding van het team van de stadsbouwmeester
 • Je legt contacten buiten de stadsorganisatie en bouwt een netwerk op met organisaties en andere (overheids)diensten die een raakvlak hebben met de ruimtelijke planning en het ontwerp van de publieke ruimte
 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld, je zoekt manieren op deze op een innovatieve manier te integreren in je eigen opdrachten en in Gentse ruimtelijk beleid en zet hier desnoods partnerschappen voor op.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.789 (0 jaar ervaring), € 4.690 (10 jaar ervaring), € 5.462 (20 jaar ervaring) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst;

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. 

Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

Ben jij onze nieuwe ruimtelijk planner?
Schrijf je in ten laatste op 05/08/2024 door op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Vermeld de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud als er relevante werkervaring gevraagd wordt.
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Voeg een inschrijvingsbewijs van je laatste jaar toe.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. Bijkomend kunnen adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden.

Het schriftelijk deel gaat onder voorbehoud door in de week van 19 augustus 2024.
Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door in september.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen

 • Resultaatgericht werken

 • Efficiënt werken

 • Samenwerken

 • Analyseren

 • Conceptualiseren

 • Mondeling communiceren

 • Schriftelijk communiceren

 • Omgevingsbewust handelen

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Griet Van Waes, Teamcoach Ruimtelijk Ontwerp en Beleid, 0473 88 82 23, griet.vanwaes@stad.gent
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar:Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85). Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.