Gent Groen

ruimtelijk planner (m/v/x)

ruimteplanner met passie voor stadsontwikkeling - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Beschrijving

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een innoverende blik op de toekomst.

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van het Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen. 

 

Samen met je collega’s van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning bereid je mee het stedelijk ruimtelijk beleid voor, zorg je mee voor de uitvoering van de  Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent, voer je ontwerpend onderzoek voor  verluchtings- en verdichtingsopgaven, maak je stedenbouwkundige ontwerpen op voor de publieke ruimte of sta je in voor de begeleiding en beoordeling van omgevingsaanvragen en verkavelingsaanvragen.

Kies je voor het Team Begeleiden en Beoordelen dan ben je als omgevingsambtenaar verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van omgevingsaanvragen en verkavelingsaanvragen. Jouw taken zijn dan onder meer:

 • de opmaak van het stedenbouwkundig advies;
 • besprekingen met bouwheren, architecten en andere diensten over aanvragen en desgevallend masterplannen voor wat grotere projecten;
 • inhoudelijke medewerking aan ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • gericht ruimtelijk onderzoek in functie van nieuwe projecten.

Je voert deze opdrachten uit in een collegiale omgeving met veel ruimte voor kennisopbouw en kennisdeling.

Kies je voor het Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid dan zorg je voor de stedenbouwkundige ontwerpen van publieke ruimte  of voor meer beleidsvoorbereidende opdrachten. Jouw taken zijn dan onder meer:

 • het uitvoeren van ontwerpend onderzoek in functie van het bepalen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden van (stadsontwikkelings)projecten;
 • het uitwerken van wijkstructuurschetsen;
 • het voeren van planningsprocessen;
 • het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • het schrijven van beleidsvoorbereidende nota's;
 • het maken van locatiestudies.

Je voert deze opdrachten uit in een team met andere ruimtelijk planners en in nauwe samenwerking met omgevingsambtenaren en collega's van andere diensten en met externe opdrachthouders. 

We hebben momenteel openstaande vacatures voor beide teams.
Wil je graag meer lezen over de functie? Bekijk dan de bijlage toegevoegd onderaan deze pagina. 

Heb je toch nog vragen over de functie inhoud? Hiervoor kan je terecht bij Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Plannning, op het nummer 09 266 78 89. 

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen, moet je voldoen aan volgende voorwaarde:

Je beschikt over een diploma dat conform het ministerieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner.

Indien je denkt een gelijkwaardig diploma te hebben, moet je dit aantonen met de nodige documenten.

Indien je laatstejaarsstudent bent, dien je het bewijs te leveren dat je laatstejaarsstudent bent op moment van uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest voorleggen of het bewijs leveren dat je de gelijkwaardigheid van jouw diploma hebt aangevraagd.

Daarnaast voldoe je aan de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. Indien je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Het schriftelijk deel gaat onder voorbehoud door op 10/05/2019 of 15/05/2019.

Het computergestuurd deel gaat onder voorbehoud door op 12/06/2019.

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 18/06/2019, 19/06/2019 of 24/09/2019.

In de selectieprocedure worden volgende competenties gemeten: klantgericht handelen, resultaatgericht werken, samenwerken, conceptualiseren, zich een oordeel vormen, organiseren en rapporteren. 

 

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 23/04/2019. Klik onderaan op deze pagina op solliciteren.

Bezorg ons zeker volgende documenten door ze toe te voegen aan jouw dossier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum 23/04/2019:

 • een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in de voorziene velden in).
 • een kopie van jouw diploma of een bewijs dat je laatstejaarsstudent bent. Indien je een buitenlands diploma hebt: een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je dit hebt aangevraagd.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • Laat je inspireren door een ruim opleidingsaanbod dat aansluit bij je taken en behoeften.
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling is Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Met deze selectieprocedure leggen we een wervingsreserve aan. De wervingsreserve kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Heb je nog vragen over de procedure?

Voor meer informatie over de procedure en arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

Heb je nog andere vragen? Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.