Gent Beige

schoolspotter (m/v/x)

Beschrijving

Takenpakket

 • aanwezig zijn in de leefwereld jongeren (vb. rond scholen, in parken en pleintjes, bushaltes,…)
 • aanspreekpunt zijn voor leerlingen secundair onderwijs, hen een luisterend oor bieden, ondersteunen en indien nodig doorverwijzen naar de juiste instantie
 • netwerk opbouwen en onderhouden met leerlingen, scholen, jeugdwerk en hulpverlenings instanties
 • onderzoeken met welke problemen jongeren geconfronteerd worden en samen met hen op zoek gaan naar duurzame oplossingen
 • uitwerken en begeleiden van ontspanningsactiviteiten en/of educatieve projecten
 • algemeen administratief werk (verslaggeving en registratie)
 • een  opleiding volgen die tot een officieel erkend diploma leidt ( = naar alle lessen gaan, alle opdrachten maken, deelnemen aan alle examens die de opleiding vereist)
 • volgen van extra cursussen in het kader van de tewerkstelling, naast de reeds te volgen opleiding

Voorwaarden

Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (startbaan-maatregel):

 • over een blanco strafblad beschikken
 • jonger zijn dan 25
 • niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs
 • bereid zijn tot het volgen van een opleiding die tot een officieel erkend diploma leidt

Door de zeer specifieke voorwaarden wat betreft leeftijd en diploma, vragen wij aan de kandidaten dat zij in hun CV zeer duidelijk hun geboortedatum vermelden.

Jouw profiel

 • voldoen aan de hierbovenstaande voorwaarden
 • zeer goed Nederlands spreken, verstaan, lezen en schrijven
 • bereid zijn een opleiding te volgen die leidt naar een officieel erkend diploma
 • bereid zijn vormingen te volgen voor het werk, naast de reeds te volgen opleiding
 • aanvaarden van begeleiding en coaching
 • zichzelf kritisch in vraag durven stellen
 • kunnen omgaan met moeilijke situaties
 • zich betrokken tonen en interesse hebben in de leefwereld van jongeren
 • goed kunnen omgaan met mensen
 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden
 • kunnen samenwerken
 • zelfstandig kunnen werken
 • zich flexibel kunnen opstellen
 • probleemoplossend kunnen werken
 • over een open geest beschikken (kunnen omgaan met mensen die andere waarden en normen hanteren)
 • empatisch, geduldig en verdraagzaam zijn
 • bereid zijn zich met de fiets te verplaatsen
 • bereid zijn om verlof enkel tijdens de schoolvakanties op te nemen

Tewerkstellingsplaats

 • Je werkt outreachend en dus voornamelijk op die plaatsen waar de scholieren zich ophouden
 • uitvalsbasis: Stad Gent - Dienst Outreachend Werken, Abeelstraat 19  te 9000 Gent
 • werkuren: Tussen 8u00 en 17u, bij uitzondering soms ook vroeger of later.

Wat biedt Stad Gent?

 • Voltijdse tewerkstelling (4 dagen werken + 1 dag opleiding per week)
 • Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar (nog verlengbaar voor 1 jaar mits positieve evaluatie op de werkplek en goede resultaten in de opleiding)
 • Terugbetaling van de opleidingskosten
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, dienstfiets…

Hoe solliciteren?

Mail je sollicitatiebrief met CV voor 13/06/2020 naar Pieter.Demeersseman@stad.gent

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden van 22 juni tot uiterlijk 10 juli.

Meer Info?

Pieter.Demeersseman@stad.gent / 0478 99 25 01 of Maja.Meirlaen@stad.gent / 0478 77 03 21