Sultanay 2

stage landmeter (m/v/x) - Projectbureau Ruimte

Verduidelijking stageperiode stageperiode te bespreken, kan gedurende het hele AJ
Niveau stage Bachelor
Soort stage Technisch
Gewenste studierichting bachelor bouw/meten, bachelor of master geomatica of master industriële wetenschappen optie landmeetkunde

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de landmeetcel van het Projectburau Ruimte, Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

- opmeten op het terrein van bestaande toestand van wegenis voorafgaand aan werken of as-builtplan

- opmeten en opmaken van plannen van overdracht voor de dienst Vastgoed

- indien van toepassing: opmetingen voor andere diensten (dienst Feestelijkheden, Groendienst, dienst Monumentenzorg en Archeologie, ...) 

- controlemetingen voor verkavelingen, controle bouwlijn, ...

- opzoeken eigendomssituatie

- meewerken aan het digitaliseringsproject van rooilijnen

  • Je neemt bij ons alle taken van een landmeter op.
  • Werken bij de landmeetcel is afwisselend: het ene moment maak je buiten opmetingen (op eht grondgebeid van Groot-Gent), het andere moment verwerk je die meetgegevens op kantoor.
  • Of jet nu een opmeting, rooilijn, bouwlijn, ... is, je werkt een dossier helemaal af.
  • Heel belangrijk is dat je nauwkeurig kunt werken en tekenen.
  • We werken met recente technologieën en de nieuwste apparatuur
  • We zijn een vierkoppig team en iedereen is polyvalent. Weet je iets (nog) niet, dan vraag je het gewoon.

Voor meer info kan je bellen met Marijke Brondeel, coördinator van de landmeetcel bij Projectbureau Ruimte op 0495 27 83 74