Gent roze

stage psycholoog (3D) (m/v/x) - VR/AR- en 3D-team, Dienst Data en Informatie

Verduidelijking stageperiode Flexibele werktijden en periodes, af te spreken in relatie tot de richtlijnen vanuit de school.
Niveau stage Master
Soort stage Administratief
Gewenste studierichting Psyschologie, toegepaste psychologie

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het VR/AR- en 3D-Team, Dienst Data en Informatie van het Departement Bedrijfsvoering. Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken.
Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality in 3D-werelden:
Het VR/AR- en 3D-Team van Stad Gent is uniek in dit land. Op structurele basis wordt in een lokale overheid ingezet op gebruik van Virtual Reality (Virtuele Realiteit), Augmented Reality, Mixed Reality en 3D-werelden bij ruimtelijke analyse, ruimtelijk ontwerp, ruimtelijke projectevaluatie, (interactieve) communicatie, vorming, enz. Een holistische aanpak voedt een parallel universum Gent met een ruim scala aan toepassingen. Een psycholoog analyseert de inzet van 3D-werelden (bvb door gebruik van serious gaming) bij cocreatie en beleidsparticipatie. Welke impact heeft deze innovatieve technologie, kijken mannen en vrouwen anders naar 3D-werelden ? Wat met een 3D-C.A.V.E. en hoe gebruiken mensen een VR-bril ? Welke impact heeft dit op beslissingsprocessen ? 
Bezoek: http://stad.gent/gent3D
 

We zoeken creativiteit en enthousiasme. Maar vooral ook interesse in VR/AR- en 3D-werelden. Je wil doorgroeien als psycholoog met sterke interesse in hoe de inzet van 3D/VR/AR-technologie vandaag en in de toekomst het kijken naar, het analyseren van, het percipiëren van, al of niet beïnvloedt. Je hoopt in deze stage van diverse taken te kunnen proeven om daarin een doorstart te vinden. Wat gebeurt er met een mens als die effectief doorheen een teletijdsmachine wandelt?  We werken namelijk niet alleen in 3D maar ook in 4D, wat vermag het genereren van een tijd-ruimtemodel. Wil je daar inspiratie in vinden om je onderzoek naar het beleven van onze zintuigen in virtuele werelden verder te ontwikkelen, dan kan jij bij ons komen schitteren... Zo kan je ook bij de bron beleidsvoorbereidend werk initiëren en onderbouwen.
Je bent geboeid in hoe jouw werk deel kan gaan uitmaken van 3D-game engines (Unity).
Voor meer info kun je terecht bij Mario Matthys, VR/AR- en 3D-Coördinator bij de VR/AR- en 3D-Team, Dienst Data en Informatie, Stad Gent, mario.matthys@stad.gent