Gent roze

stage sociaal-cultureel werk (m/v/x) - Dienst Ontmoeten en Verbinden

Verduidelijking stageperiode 30 uren per week
Niveau stage Bachelor
Soort stage Administratief
Gewenste studierichting Bachelor Sociaal Werk/ Sociaal - Cultureel werk

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Ontmoeten en Verbinden van het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid.

Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars.

 

Samen met de andere buurtwerkers organiseer je activiteiten die mensen samenbrengen om zo tot meer sociale cohesie te komen tussen buurbewoners, netwerken en (kwetsbare) groepen, dit allemaal met als vertrekpunt wat mensen gemeenschappelijk hebben. Je wordt actief ingezet en draait mee in het team en maakt de ontmoeting, dialoog en (h)erkenning laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Voor meer info kan je via onderstaande gegevens contact opnemen 

contactpersoon Eva Stevens

ontmoeten.verbinden@stad.gent

09 266 55 50