Sultanay 1

Stage Woonbemiddelaar (m/v/x) Dienst Sociale Woonbegeleiding

Niveau stage Bachelor
Gewenste studierichting Maatschappelijk werker:
- individuele hulpverlenging
- maatschappelijke advisering

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Sociale Woonbegeleiding van het Departement Welzijn en Samenleving Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

•            Je werkt rond preventie van uithuiszitting door in te zetten op huurachterstalbemiddeling op de private huurmarkt (waaronder ondersteuning van de cliënt in de rechtbank een belangrijke taak is).

•            Je werkt mee aan en staat in voor het geven van infosessies huisvesting voor cliënten met een woonnood.

•            Je ondersteunt jouw collega’s wijkwerkers door wekelijks een zitdag te houden in een welzijnsbureau.

•            Je bent aanspreekpunt voor jouw collega wijkwerkers wat betreft woongerelateerde vragen. Je geeft hierover info en advies.

•            Je zet in op huurachterstalbemiddeling op de sociale huurmarkt en dit in samenwerking met de wijkmonitoren van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

 

Voor meer info kun je terecht bij Dina Ferri, Hoofdmaatschappelijk werker bij de Dienst Sociale Woonbegeleiding op het nummer 09/266 91 42