Gent roze

teamcoach (adjunct van de directie) (m/v/x)

teamcoach - Mobiliteitsbedrijf

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het IVA Mobiliteitsbedrijf van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Het Mobiliteitsbedrijf bestaat uit 14 zelfsturende teams met in totaal een 175-tal medewerkers. De teams zijn ingedeeld volgens klant en geclusterd volgens product (cfr. organogram).

Als teamcoach draag je verantwoordelijkheid voor het team en koppel je terug met de directeur, de andere teamcoaches, andere stadsdiensten en het departementshoofd.

Je geeft leiding aan diverse profielen van medewerkers en wordt teamcoach van één van volgende teams:

 • Team operationele ondersteuning
 • Team dynamische toegang 1
 • Team parkeren off-street ondergronds (gebouwgebonden)

 

Als teamcoach zorg je samen met jouw medewerkers voor een efficiënte uitrol van het parkeer- en mobiliteitsbeleid en voor de verdere uitrol van het lopende IAO-traject (Innovatieve ArbeidsOrganisatie) binnen het Mobiliteitsbedrijf.

In de IAO filosofie zijn de teams zelfsturend en nemen zij de operationele beslissingen. Zolang de teams nog in een traject naar zelfsturing evolueren, neemt je als teamcoach de zaken (o.a. opmaak planning, nemen van beslissingen, organisatie team, kwaliteitsbewaking, kennisdeling, samenwerking tussen teamleden en teams stimuleren) op die nog niet door het team kunnen opgenomen worden.

Je creëert een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat. Op lange termijn en naarmate het team meer zelfsturend wordt, neemt je meer de rol van teamlid op, maar blijft je wel degene die deze stimulerende omgeving tot doel stelt (coachen medewerkers, inzetten op ontwikkeling, bemiddelen tussen teamleden).

 • Je haalt energie uit het coachen en faciliteren van jouw team. Je streeft naar een optimale werkplanning en organisatie om een efficiënte dienstverlening aan de klant aan te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig. Medewerkers kunnen bij jou terecht!
 • Het team bevat meer praktisch georiënteerde profielen. Als teamcoach zal je in de beginfase vooral inzetten op de coördinatie om te komen tot een IAO structuur. De teamgrootte varieert tussen 8 en 17 medewerkers.
 • Vanuit de operationele werking  geef je jouw vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en opportuniteiten.
 • Samen met de andere teamcoaches stimuleer je teamoverschrijdende samenwerking,  teken je processen uit en zet je samenwerkingsverbanden op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van je team.
 • Met enthousiasme bouw je een intern netwerk uit. Je zorgt voor constructief overleg  en legt contact met andere diensten en met het bevoegde kabinet en schepen.  
 • Het toepassen, evalueren en bijsturen van beleid geeft jou voldoening. Je slaagt erin om het beleid te vertalen in de werking van je team.
 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte aanwending van de budgetten en werkt mee aan beargumenteerde en verantwoorde budgetvoorstellen.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse, contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. Als interne medewerker behoud je jouw statuut;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.215 (1 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;

We leggen met deze vacatures een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via interne mobiliteit moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt minstens 6 maand graadanciënniteit in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang, in zoverre de proeftijd of inloopperiode is beëindigd.
 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante professionele werkervaring in het rechtstreeks aansturen van medewerkers of in een (project)coördinerende rol waarbij het aansturen van medewerkers een kernopdracht is..
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Om deel te nemen via bevordering, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt minstens vier jaar niveauanciënniteit in niveau B of vier jaar niveauanciënniteit in niveau C of vier jaar niveauanciënniteit in niveau B en C samen.
 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante professionele werkervaring in het rechtstreeks aansturen van medewerkers of in een (project)coördinerende rol waarbij het aansturen van medewerkers een kernopdracht is..
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt minimaal 1 jaar relevante professionele werkervaring in het rechtstreeks aansturen van medewerkers of in een (project)coördinerende rol waarbij het aansturen van medewerkers een kernopdracht is..
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach?
Schrijf je uiterlijk in op 27/01/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een  masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een kort mondeling deel  waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case of presentatie voor te bereiden.

Het  erste selectiedeel (computergestuurde testen) zal vermoedelijk doorgaan midden februari 2020.

Het tweede selectiedeel (kort mondeling deel) zal doorgaan vanaf de 2de helft van februari.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen;
 • Resultaatgericht werken;
 • Coachen;
 • Team leiden;
 • Omgevingsbewust handelen;
 • Organiseren;
 • Technische vaardigheden beheersen;
 • Zich een oordeel vormen.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Stefan Vanbroeckhoven, departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling, 09 266 75 91.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …