Header Kristien

teamcoach innames publieke ruimte

teamcoach met een passie voor het Gentse minder hinder beleid - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Als teamcoach ben je verantwoordelijk voor één van de drie sectorteams van de afdeling Innames Publieke Ruimte, en sta je –  in nauwe samenwerking met de andere teamcoaches – in voor de dagelijkse operationele leiding en praktische coördinatie.

De afdeling Innames Publieke Ruimte, onderdeel van Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen coördineert alle (tijdelijke) innames van publieke ruimte in Gent, en dit volgens de principes van het minderhinder-beleid (zie www.stad.gent/innames). De opdracht van IPR omvat zowel het vergunnen, controleren als handhaven van innames in het kader van openbare en privatieve werken, verhuizingen, horecaterrassen, ... (m.u.v. evenementen, feesten, markten, foren en ambulante handel), alsook het behandelen van alle meldingen en klachten in dit verband. Vanuit deze praktijkervaring speelt IPR ook een belangrijke beleidsvoorbereidende rol.

Je coördineert de dagelijkse werking van jouw sectorteam:

 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor je team, zowel intern als extern.
 • De werking van je team volg je op inhoudelijk en organisatorisch vlak op, opdat de dienstverlening zo efficiënt, kwalitatief en klantvriendelijk mogelijk verloopt en conform de toepasselijke reglementering en beleidskaders (vergunningen worden afgeleverd binnen de gestelde termijnen, de nodige controles worden op het terrein (tijdig) uitgevoerd, meldingen en klachten worden naargelang prioriteit behandeld, …).
 • Je anticipeert op hinder- en/of beleidsgevoelige dossiers; je speelt kort op de bal bij onverwachte (hinder)problemen, je neemt operationele beslissingen of escaleert indien vereist tijdig. Zo nodig volg je bepaalde dossiers persoonlijk op.
 • Je zorgt ervoor dat je team als één samenwerkend geheel functioneert; je organiseert daartoe overleg en stimuleert de teamwerking en kennisdeling en in nauwe samenwerking met de andere teamcoaches bewaak en bevorder je de nodige uniformiteit, samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende teams.
 • Je volgt de strategische en operationele doelstellingen, beleidsbeslissingen, dienstgebonden regels en afspraken op, draagt deze uit en implementeert deze binnen de teamwerking.
 • Je ziet toe op het systematisch en correct gebruik van de digitale toepassing (RADAR) en de aanwending van het budget.

Je volgt één van de kernprocessen binnen de werking zeer nauw op, zoals de eerstelijnswerking (front office), het dossierbeheer (vergunningen en tijdelijke verkeersmaatregelen) of de controle en handhaving.

Je bouwt de nodige inhoudelijke expertise uit, specialiseert je in de diverse aspecten van het Gentse minderhinder-beleid en draagt actief bij tot de verdere beleidsontwikkeling en advisering in wisselwerking met het stadsbestuur.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.480 (1 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen; 
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 1 jaar relevante ervaring in ofwel een (project)leidinggevende of in een relevante beleidsmatige functie of in een combinatie van beiden.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach?
Schrijf je uiterlijk in op 29/08/2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  

Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen: Dit bestaat uit een eliminerende niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een niet-eliminerend persoonlijkheidsonderzoek Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. 
 • Een kort mondeling deel: waarin je jouw motivatie brengt en leidinggevende competenties aantoont in een interview. Je zal een leidinggevend rollenspel moeten voorbereiden.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen: Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek
 • Een mondeling deel: In dit deel worden competenties gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen.
  Er zal gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case voor te bereiden.

De timing voor de verschillende selectiedelen, onder voorbehoud van wijzigingen:

 • Het kort mondeling deel gaat door in de week van 12 september 2022.
 • De niet eliminerende computergestuurde testen worden verstuurd (naar het mailadres waarmee je solliciteerde) op 19 september 2022.
 • Het mondeling deel met case gaat door eind september 2022.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Omgevingsbewust handelen
 • Team leiden
 • Coachen
 • Organiseren
 • Beslissen
 • Bemiddelen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud: Jakob Van Winckel, Afdelingshoofd Innames Publieke Ruimte, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 0473 79 77 36.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.