teamcoach (m/v/x)

teamcoach - Mobiliteitsbedrijf

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het Mobiliteitsbedrijf van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als teamcoach zorg je samen met jouw medewerkers voor een efficiënte uitrol van het parkeer- en mobiliteitsbeleid en voor de verdere uitrol van het lopende IAO-traject (Innovatieve ArbeidsOrganisatie) binnen het Mobiliteitsbedrijf.

In de IAO filosofie zijn de teams zelfsturend en nemen zij de operationele beslissingen. Zolang de teams nog in een traject naar zelfsturing evolueren, neem je als teamcoach de zaken (o.a. opmaak planning, nemen van beslissingen, organisatie team, kwaliteitsbewaking, kennisdeling, samenwerking tussen teamleden en teams stimuleren) op die nog niet door het team kunnen opgenomen worden.

Je creëert een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat. Op lange termijn en naarmate het team meer zelfsturend wordt, neem je meer de rol van teamlid op, maar blijf je wel degene die deze stimulerende omgeving tot doel stelt (coachen medewerkers, inzetten op ontwikkeling, bemiddelen tussen teamleden).

 • Je haalt energie uit het coachen en faciliteren van jouw team. Je streeft naar een optimale werkplanning en organisatie om een efficiënte dienstverlening aan de klant aan te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig.
 • De activiteiten binnen je team kunnen divers zijn voor wat betreft inhoud en aanpak. Ook de medewerkersprofielen kunnen divers zijn, zowel expertfuncties als operationele functies. Je ziet het als een uitdaging om met jouw team in te zetten op taakverbreding, kennisborging en samenwerking. De teamgrootte varieert tussen 8 en 17 medewerkers.
 • Medewerkers kunnen bij jou terecht! Je coacht en begeleidt hen bij het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe dossiers/projecten.  
 • Vanuit de operationele werking  geef je jouw vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en opportuniteiten.
 • Samen met de andere teamcoaches stimuleer je teamoverschrijdende samenwerking,  teken je processen uit en zet je samenwerkingsverbanden op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van je team.
 • Met enthousiasme bouw je een intern en extern netwerk uit. Je zorgt voor constructief overleg  en legt contact met stakeholders die behoren tot een bepaald domein of thema (andere diensten, organisaties,  belangengroepen,..,  overheden, politiek niveau).
 • Op middellange-lange termijn ontwikkel je verder het beleid, zorg je voor de uitrol en evaluatie, en dit samen met je team. Je hebt hiervoor oog voor participatieve trajecten met burgers en belanghebbenden en beschouwt het omgaan met verschillende ideologieën als een uitdaging.
 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte aanwending van de bugetten en werkt mee aan beargumenteerde en verantwoorde budgetvoorstellen.

 

Momenteel zijn we op zoek naar een teamcoaches voor volgende teams: team Fietsers, team parkeren off street bovengronds en team on-street parkeren 2.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.954 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Onderbergen 80, Ramen 21 of Sint-Michielshelling 9 in Gent.

We leggen met deze vacatures een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt minstens 2 jaar relevante professionele (project)leidinggevende werkervaring.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach?
Schrijf je uiterlijk in op 9/12/2019 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Als je slaagt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 12 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de funcite aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Conceptualiseren
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Frank Vanden Bulcke (09 266 28 58), directeur Mobiliteitsbedrijf of Stefan Vanbroeckhoven (09 266 75 91), departementshoofd Departement Stedelijke Ontwikkeling.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (09 266 75 66), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …