Lode

teamcoach (m/v/x)

teamcoach met passie voor mobiliteit - Mobiliteitsbedrijf

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het Mobiliteitsbedrijf van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Momenteel zijn we op zoek naar een teamcoach voor één van de drie teams straatparkeren van het Mobiliteitsbedrijf. Check ook eens deze pagina: https://jobs.gent.be/een-job-als-teamcoach

Als teamcoach zorg je samen met jouw medewerkers voor een efficiënte uitrol van het mobiliteitsbeleid en voor de verdere uitrol van de principes rond de innovatieve arbeidsorganisatie waarop het Mobiliteitsbedrijf gestoeld is.

In de IAO filosofie zijn de teams zelfsturend en nemen zij de operationele beslissingen. Zolang de teams nog in een traject naar zelfsturing evolueren, neem je als teamcoach de zaken (o.a. opmaak planning, nemen van beslissingen, organisatie team, kwaliteitsbewaking, kennisdeling, samenwerking tussen teamleden en teams stimuleren) op die nog niet door het team kunnen opgenomen worden.

Je creëert een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat. Op lange termijn en naarmate het team meer zelfsturend wordt, blijf je degene die deze stimulerende omgeving tot doel stelt (coachen medewerkers, inzetten op ontwikkeling, bemiddelen tussen teamleden).

Je functie zal bestaan uit een permanent evenwicht tussen de 4 verschillende aspecten die we hieronder verder uitdiepen. Je zal zowel inzetten op de ontwikkeling en opvolging van het mobiliteitsbeleid, je vaardigheden als manager, het coachen van je team en het ontplooien van je intern en extern netwerk.

 

Beleid

 • Je hebt een passie/interesse in het mobiliteitsdomein en/of affiniteit met de sector.
 • Je ondersteunt samen met je team de ontwikkeling van het beleid, de uitrol en evaluatie. Je hebt hiervoor oog voor participatieve trajecten met burgers en belanghebbenden en beschouwt het omgaan met verschillende ideologieën als een uitdaging.
 • Je bent in staat om je team te begeleiden in de opmaak van beleidsvisies, actieplannen en afwegingskaders. Stakeholdermanagement is daarbij een belangrijk onderdeel, je speelt ook je rol in de politieke afstemming van deze nota’s.
 • Het team straatparkeren werkt voornamelijk aan de verdere ontwikkeling van een overkoepelend parkeerbeleid, de uitrol van de laadinfrastructuur, het autodeelplan 2025 en bewaakt de verhouding tussen bestaand parkeerareaal tov de parkeerbehoefte binnen de grenzen van de strategische doelstellingen.

Dienstverlening

 • Het contact met de burger is een belangrijk aspect van het team straatparkeren. Zij staan in voor het verstrekken van informatie, verlenen van parkeerproducten en opvolging van de handhaving rond parkeerheffingen. Ons contact met de burger verloopt elektronisch, telefonisch en we hebben een uitgebreide baliewerking. Als teamcoach waarborg je samen met het team de kwaliteit, klantvriendelijkheid en efficiëntie van de dienstverlening.

Coachen

 • Je haalt energie uit het coachen en faciliteren van jouw team. Je streeft naar een optimale organisatie om een efficiënte dienstverlening aan de klant aan te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig. . Je ziet het als een uitdaging om met jouw team in te zetten op taakverbreding, kennisborging en samenwerking.
 • Je coacht en begeleidt hen bij het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe dossiers/projecten.
 • De activiteiten binnen je team zijn divers voor wat betreft inhoud en aanpak. Ook de medewerkersprofielen zijn divers, zowel expertfuncties als operationele functies. Er zijn ongeveer 13 medewerkers per team.

Managementvaardigheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte aanwending van de budgetten en werkt mee aan beargumenteerde en verantwoorde budgetvoorstellen.
 • Je zet je in voor de implementatie van de stadsbrede HR-policy.
 • Je waakt mee over de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van het Mobiliteitsbedrijf zoals gedefinieerd voor het verloop van de huidige legislatuur.
 • Vanuit de operationele werking  geef je jouw vakinhoudelijke of technische input over procesoptimalisaties en opportuniteiten.

Netwerken

 • Samen met de andere teamcoaches stimuleer je teamoverschrijdende samenwerking en zet je samenwerkingsverbanden op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van je team
 • Met enthousiasme bouw je een intern en extern netwerk uit. Je zorgt voor constructief overleg en legt contact met stakeholders die behoren tot een bepaald domein of thema (andere diensten, organisaties, belangengroepen, overheden, politiek niveau).

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau (A4a-A4b);
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.033 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Sint-Michielsplein 9 in Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 2 jaar relevante professionele leidinggevende of coördinerende werkervaring binnen een beleidsmatige omgeving/context.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach?
Schrijf je uiterlijk in op 26/04/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een masterdiploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en je leidinggevende competenties aantoont in een interview met rollenspel. Indien je slaagt en indien je bij de 10 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Voorafgaand aan het interview bereid je een case voor.

Het eerste mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 26/5, 28/5 en 4/6. Het assessment is voorlopig ingepland tussen 15/6 en 23/6. Het laaatste mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 28/6 of 1/7.
Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

 

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Beslissen
 • Organiseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Conceptualiseren
 • Technische vaardigheden beheersen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud

           Neem contact op met Yves Roelandt (yves.roelandt@stad.gent, 0495 59 84 91), directeur Mobiliteitsbedrijf.

 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden

           Bel of mail naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.

 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.