Abdel header

teamverantwoordelijke bewaking (m/v/x)

leidinggevende bewaker van de musea - diverse musea

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen S.M.A.K., Design Museum Gent en het MSK de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor zowel de Gentenaars als liefhebbers van ver buiten Gent.

Help jij binnenkort mee aan de uitbouw en ontwikkeling van de veiligheidszorg in onze musea?

Jouw takenpakket is vierledig:

Veiligheidszorg en beveiliging:

 • Samen met diverse teams, de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders van beide musea ontwikkel je een (beveiligings)procedurehandboek. Deze gaat onder andere rond camerabewaking, opvolging vanuit de meldkamer, collectiehulpverlening, evacuatieprotocol,…
 • Je zorg voor de technische omkadering en de mogelijkheden om de taak van erfgoedbewaker ten volle en geconcentreerd uit te voeren.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de museumbezoeker wat betreft veiligheid in het museum.
 • Je draagt veiligheid nauw in het vaandel. Zo heb je proactieve voorstellen en  neem je tijdig acties om de veiligheid preventief te verhogen.
 • Je werkt mee aan de uitrol van het calamiteitenplan, evacuatieoefeningen, brandpreventie,…
 • Je zorgt voor een correcte toepassing van de bewakingswetgeving en vertaling ervan naar het museum en de erfgoedbewakingsploeg.
 • Je volgt het incidentenregister en de camerabewaking op.
 • Samen met de strategisch leidinggevende ontwikkel je een security awareness program in het museum (dit wil bewustzijn rond veiligheid creëren op alle niveaus in de musea, en een programma uitrollen om dit in stand te houden en op te volgen).
 • Je bent creatief en zoekt alternatieve oplossingen voor publiekstoezicht en onthaal in de museumzalen om de (sociale) controle en/of veiligheid te verhogen (bv: afschermen van kunstwerken, werken met publieksassistenten, gouden gidsen, inzetten van externe bewaking,…)
 • Voor bovenstaande zaken werk je nauw samen met de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders. Bij veiligheidsproblemen of incidenten werk je daarnaast ook samen met externe instanties (bv. politiediensten).

Leiding geven:

 • Je geeft leiding aan een team van erfgoedbewakers en coacht hen volgens de Gentse principes.
 • Je hebt oog voor personeelszorg en -ontwikkeling. Je introduceert nieuwe medewerkers, reikt de juiste vorming & opleidingen aan, coacht waar nodig en houdt motivering- en samenwerkingsgesprekken.
 • Je stuurt enkele oproepkrachten of externe bewakingsagenten aan.
 • Je organiseert een structureel overleg met de erfgoedbewakers.
 • Je zorg voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen erfgoedbewaking en andere teams (baliewerking, evenementen, facilitair beheer,…).

Publiekszorg

 • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in het museum.
 • Je zorgt voor een goede opvolging van de info en signalisatie in de inkomhal en het museum.
 • Je draagt zorg voor de primaire publiekszones, namelijk: de museumshop, balie, inkomhal, vestiaire, opslagplaatsen, toiletten,…
 • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in het museum, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.
 • Je ziet toe op netheid/ look and feel van signalisatie in het museum.
 • Je hebt oog voor de activiteiten rond zaalverhuur en logistieke voorbereiding van evenementen in het museum.

Planning & administratie:

 • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je houdt hierbij rekening met het te verwachten bezoekersaantal, boekingen van groepen, geplande evenementen, kwetsbaarheid van de tentoonstellingen,…
 • Daarnaast volg je de aanvragen tot opleidingen/bijscholingen en andere afwezigheden (medisch onderzoek, verloven) die een impact hebben op de personeelsbezetting en -planning op.
 • Je volgt de dag- en maandroosters, ziekte, verlof,… strikt op.
 • Je zorgt voor een goed beheer van logistieke processen (bv. herstel van walkie talkies, wasserij, kledijleverancier, Vigilis-logos,…)
 • Je bewaakt het toegewezen budget voor externe bewaking en oproepkrachten en volgt de administratie verder op (voorbereidingen voor een correcte uitbetaling van de oproepkrachten door de HR-verantwoordelijke/financiële cel: contracten, prestaties, aanvragen, opvolging vorderingsstaten,…).

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.858 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • We hebben op dit moment zowel een vacature bij het SMAK (Jan Hoetplein 1) als bij het MSK (Ferdinand Scribedreef 1).

We vullen deze vacatures in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is.
Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere musea kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden bij de start?

 1. Je hebt een een bekwaamheidsattest erfgoedbewaker of bekwaamheidsattest bewakingsagent of bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende of bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende.
 2. Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of hieraan gelijkgesteld.

 3. Je hebt 3 jaar professionele bewakingservaring waarvan ofwel 2 jaar als erfgoedbewaker, ofwel 1 jaar als leidingevende van een team bewakingsagenten als hoofdjob.
 4. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden na 1 jaar?

Na 1 jaar tewerkstelling, beschik je over een bekwaamheidsattest operationeel leidinggeven. Het niet voldoen aan deze voorwaarden (binnen het jaar na de aanwerving) zal aanleiding geven tot ontslag uit de functie zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

Ben jij onze nieuwe teamverantwoordleijke erfgoedbewaker?

Schrijf je uiterlijk in op 21/06/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je attesten.
 • Een kopie van je diploma hoger secundair onderwijs.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een kort mondeling deel (enkel wanneer er meer dan 14 geldige kandidaten zijn): waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Organiseren
 • Probleemoplossend werken
 • Regelgericht werken
 • Samenwerken

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: 

  Evy Vanparys, verantwoordelijke personeelszorg S.M.A.K. (0474 77 05 41).
  Wesley De Smet, verantwoordelijke veiligheid, beveiliging en gebouwbeheer MSK (0477 21 20 61).

 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (0470 21 36 15),  collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar
  jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.