Abdel header

teamverantwoordelijke erfgoedbewaking

leidinggevend talent met een oog voor veiligheid en erfgoed - diverse musea

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Erfgoed van Stad Gent bundelen STAM, het Huis van Alijn en het Industriemuseum de krachten om ons ruim en divers erfgoed te koesteren door het opnieuw een toekomst te geven. Met een innoverende blik op de toekomst doen ze ons geliefd erfgoed herleven.

Heb jij zin je dagelijks in te zetten voor de erfgoedcollecties en je DNA te laten versmelten met dat van de Gentse musea? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Help jij binnenkort mee aan de uitbouw en ontwikkeling van de veiligheidszorg in onze musea? Als teamverantwoordelijke erfgoedbewaking ondersteun je de drie musea van het AGB Erfgoed.

Jouw takenpakket is vierledig:

Veiligheidszorg en beveiliging:

 • Samen met diverse teams, de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders van de drie musea ontwikkel je verder het (beveiligings)procedurehandboek. Deze gaat onder andere rond camerabewaking, opvolging vanuit de meldkamer, collectiehulpverlening, evacuatieprotocol,…
 • Je zorgt voor de technische omkadering en de mogelijkheden om de taak van erfgoedbewaker ten volle en geconcentreerd uit te voeren.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de museumbezoeker wat betreft veiligheid in de musea.
 • Veiligheid draag je hoog in het vaandel. Zo doe je proactieve voorstellen en neem je tijdig acties om de veiligheid preventief te verhogen.
 • Je werkt mee aan de uitrol van het calamiteitenplan, evacuatieoefeningen, brandpreventie,… voor elk van de drie musea.
 • Je past de bewakingswetgeving correct toe en vertaalt deze naar de musea en de erfgoedbewakingsploeg.
 • Je volgt het incidentenregister en de camerabewaking op.
 • Samen met de strategisch leidinggevende ontwikkel je een security awareness program voor de drie musea (dit wil bewustzijn rond veiligheid creëren op alle niveaus in de musea, en een programma uitrollen om dit in stand te houden en op te volgen).
 • Je bent creatief en zoekt alternatieve oplossingen voor publiekstoezicht en onthaal in de museumzalen om de (sociale) controle en/of veiligheid te verhogen (bv: afschermen van kunstwerken, werken met publieksassistenten, gouden gidsen, inzetten van externe bewaking,…)
 • Voor bovenstaande zaken werk je nauw samen met de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders. Bij veiligheidsproblemen of incidenten werk je daarnaast ook samen met externe instanties (bv. politiediensten).

Leiding geven:

 • Je geeft leiding aan een team van erfgoedbewakers, coacht hen en bent regelmatig aanwezig op de werkvloer.
 • Je hebt oog voor personeelszorg en -ontwikkeling. Je introduceert nieuwe medewerkers, reikt de juiste vorming & opleidingen aan, coacht waar nodig en houdt motivering- en samenwerkingsgesprekken.
 • Ook externe bewakingsagenten stuur je aan en ondersteun je met de nodige opleiding en begeleiding.
 • Je organiseert een structureel overleg met de erfgoedbewakers.
 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen erfgoedbewaking en andere teams (baliewerking, evenementen, facilitair beheer,…).

Publiekszorg:

 • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in de drie musea.
 • Je zorgt voor een goede opvolging van de info en signalisatie in de inkomhal en het museum.
 • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in de musea, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.
 • Je rapporteert zaken die je opmerkt rond netheid/ look and feel van signalisatie in de musea.
 • Je werkt actief mee aan activiteiten rond zaalverhuur en evenementen in de musea.

Planning & administratie:

 • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je houdt hierbij rekening met de noden van de drie musea, het te verwachten bezoekersaantal, boekingen van groepen, geplande evenementen, kwetsbaarheid van de tentoonstellingen,… Je hebt zin om zelf af en toe mee te draaien in de ploeg om voeling te houden met de job/musea of om afwezigheden op te vangen.
 • Daarnaast volg je de aanvragen tot opleidingen/bijscholingen en andere afwezigheden (medisch onderzoek, verloven) die een impact hebben op de personeelsbezetting en -planning op.
 • Je zorgt voor een goed beheer van logistieke processen (bv. herstel van walkie talkies, wasserij, kledijleverancier, Vigilis-logos, opvolging van camerabewaking,…)
 • Je bewaakt het toegewezen budget voor externe bewaking en volgt de administratie verder op (voorbereidingen voor een correcte uitbetaling door de financiële cel: contracten, prestaties, aanvragen, opvolging vorderingsstaten,…).

Jouw werkplek bevindt zich in één van de drie musea, afhankelijk van je geplande taken en de noden van de musea/het personeel. Je deinst er niet voor terug om je tussen de verschillende musea te verplaatsen, je kan hiervoor gebruik maken van een pendelfiets.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.826 (1 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De plaats van tewerkstelling is één van de drie musea afhankelijk van je geplande taken en noden van de musea/het personeel.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is.

Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere musea kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Je valt onder de rechtspositieregeling van het AGB. Dit betekent dat als je nog niet tewerkgesteld bent bij het AGB Kunsten en Design of het AGB Erfgoed, je ontslag zal moeten nemen bij jouw huidige werkgever. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij jouw dossierbeheerder. 

Als je verandert van functie en/of je gaat over naar een leidinggevende functie, doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.
Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma
  - ofwel heb je diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
 2. Je hebt ofwel min. 3 jaar professionele bewakingservaring, ofwel min. 2 jaar professionele ervaring als erfgoedbewaker,
  ofwel min. 1 jaar ervaring als leidinggevende van een team bewakingsagenten, en dit telkens als hoofdjob.
 3. Je beschikt over een bekwaamheidsattest erfgoedbewaker of bekwaamheidsattest bewakingsagent of bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende of bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende.
 4. Na 1 jaar tewerkstelling, beschik je over een bekwaamheidsattest operationeel leidinggeven. Het niet voldoen aan deze voorwaarden (binnen het jaar na de aanwerving) zal aanleiding geven tot ontslag uit de functie zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.
 5. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamverantwoordelijke bewaking?

Schrijf je uiterlijk in op 13/12/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je attesten.

Ben je laatstejaarsstudent?

Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een presentatie of dergelijke voor te bereiden.

Onder voorbehoud van wijzigingen gaat het kort mondeling deel door op 10 en 13 januari 2022. Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door op 27 en 28 januari 2022.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Organiseren
 • Probleemoplossend werken
 • Regelgericht werken
 • Samenwerken
 • PC-kennis hebben 

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Bart Medaer (0470 21 33 80), front office STAM of Kurt Waegeman (0477 90 71 16), verantwoordelijke veiligheid, beveiliging en gebouwbeheer Industriemuseum. 
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (0470 21 36 15),  collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.