Gent Lichtblauw

thematisch regisseur (m/v/x)

thematisch regisseur - Dienst Preventie voor Veiligheid

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Preventie voor Veiligheid van het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondeheid. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Momenteel zoeken wij specifiek naar een thematisch regisseur binnen het thema intrafamiliaal geweld (IFG). Deze wervingsreserve benutten we ook voor toekomstige vacatures thematisch regisseur binnen de 7 dienstthema’s.

Als regisseur bied je oplossingen voor veiligheids- en samenlevingsproblemen. Het betreft zowel vermogens- en persoonsdelicten als hinderlijk gedrag en overlastsituaties.

In deze functie is je hoofdopdracht het op elkaar afstemmen van acties tussen de verschillende stadsdiensten en/of externe partners en het implementeren en opvolgen van de daaruit voortvloeiende afspraken op. 

Je realiseert een optimale informatiedoorstroming en bouwt een netwerk uit met verschillende partners (stadsdiensten, externe organisaties en/of klanten). Via jouw centraliserende functie heb je overzicht over vragen, problemen, tendensen, enz. binnen een ruim werkveld. Deze informatie vormt dan ook het uitgangspunt voor concrete acties die je onderneemt en voor het op elkaar afstemmen van acties van de verschillende partners. Zelf vorm je ook het aanspreekpunt voor vragen binnen je
werkveld.

Je takenpakket bestaat uit het volgende:

 • Je onderzoekt proactief, via netwerking en analyse, wat de actuele Gentse tendensen en problemen zijn die moeten aangepakt worden binnen jouw thema. Je werkt zowel rond fenomenen als rond concrete dossiers. Telkens werk je een geïntegreerde probleemaanpak uit volgens een evenwichtig driesporenbeleid (preventie, curatie en handhaving) en regisseer je de concrete uitvoering ervan waarbij je leunt op betrokken interne stadsdiensten en externe partners. 
 • Je staat in voor de communicatie met burgers, klanten en/of actoren (bijvoorbeeld verenigingen, particulieren, bedrijven, enz.). Dit houdt onder meer in dat je een platform creëert waar men binnen jouw werkveld terecht kan met vragen en opmerkingen. Het is ook aan jou deze vragen verder te analyseren en een terugkoppeling te maken.
 • Je neemt een signaalfunctie op waarbij je op beleidsmatig vlak het college, het managementteam, betrokken stadsdiensten enz. informeert en adviseert.
 • Je zetelt in diverse stuur- en werkgroepen binnen of buiten het stadsbestuur teneinde de belangen van het stadsbestuur te behartigen.
 • Binnen jouw werkveld of expertisedomein werk je actief mee aan het optimaliseren van regelgeving, beleidsbeslissingen, procedures, methodieken, … al dan niet samen met collega’s. 

De specifieke domeinwerking van IFG kan je hier nalezen.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau. 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.108 euro (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Ofwel beschik je over een Master-diploma in de humane of sociale wetenschappen (psychologie, criminologie, sociologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering, ...) of een gelijkwaardige richting.
 2. Ofwel beschik je over 2 jaar relevante professionele werkervaring binnen het werkveld preventie en/of veiligheid. In het bijzonder werkzaam op beleidsondersteunend niveau met betrekking tot veiligheids-, leefbaarheids, en samenlevingsproblemen ten gevolge van overlast, onveiligheidsgevoelens en criminaliteitsfenomenen.

Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe thematisch regisseur?
Schrijf je uiterlijk in op 09/12/2019 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma. De testen kunnen aangevuld worden met een niet-eliminerend persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een schriftelijk deel dat bestaat uit een thuisopdracht waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. De thuisopdracht zal doorgemaild worden naar het mailadres dat je hebt opgegeven in je profiel. 
  Indien je slaagt en indien je bij de 40 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit selectieonderdeel is adviserend indien je beschikt over een masterdiploma.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Het computergestuurd deel gaat onder voorbehoud door op 19/12/2019 en 20/12/2019.

Het schriftelijk deel is een thuisopdracht en wordt onder voorbehoud doorgemaild op 10/01/2020. Bekijk ook het postvak ongewenste mail of spam mail indien je geen mail ontvangen hebt.

Het mondeling deel gaat onder voorbehoud door in de week van 3/02/2020, 10/02/2020 en 17/02/2020 .

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Samenwerken
 • Bemiddelen
 • Netwerken
 • Overtuigen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Organiseren

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Natalie Troch
  09 266 82 16, Coördinator Team Thematische Ondersteuning.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Handan Dönmez (09 266 75 57), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …