Header Eline 1

wijkwerker ondernemers

lokaal aanspreekpunt met passie voor ondernemerschap - Dienst Economie en andere diensten

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Bij de Dienst Economie, die deel uitmaakt van het Departement Stedelijke Ontwikkeling, ben je als wijkwerker ondernemers bereikbaar en aanspreekbaar voor (bestaande en potentiële) ondernemingen in  een aantal specifieke wijken waar specifieke uitdagingen worden geformuleerd in het kader van Stadsvernieuwing. In eerste instantie zijn dit de verdere uitvoering van de ambities in Nieuw Gent en de opstart van Brugse Poort.

Je draagt bij aan het realiseren van een duurzaam ondernemers-en leefklimaat in de betrokken wijken en dit door bij te dragen aan de volgende doelstellingen:

 • het verhogen van de verbondenheid en betrokkenheid van ondernemers bij het beleid van de stad en bij hun wijk (en de diverse bewoners en gebruikers van die wijk);
 • het verhogen van de betrokkenheid van de stad (het beleid) op de lokale ondernemers;
 • het verhogen van de tevredenheid van ondernemers over hun omgeving en van de buurt over hun ondernemings- en belevingsweefsel;
 • het verhogen van het draagvlak voor ondernemerschap binnen de wijk;
 • het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de (economische) omgeving, het ondernemers- en leefklimaat.

Je streeft de volgende resultaten na:

 • Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data en gesprekken met betrokkenen (ondernemers, eigenaars, sleutelfiguren, ...) maak je een analyse van het ondernemersweefsel van een bepaalde wijk. Hierbij bekijk je zowel economische aspecten (soorten van economische activiteiten op vandaag, kansen voor bijkomende ontwikkelingen, …) als ruimtelijke (kwaliteit van de omgeving, verbeterpunten) en sociale aspecten (cohesie tussen de wijkbewoners en -gebruikers, tussen de ondernemers, problematieken, ...). Je vertrekt hierbij van alle reeds voorhanden zijnde documenten en analyses.
 • Op basis van deze analyse maak je een geïntegreerd actieplan, met acties op korte en langere termijn. Dit doe je samen met de betrokken diensten, die mee instaan voor de uitvoering. Je zorgt voor de opvolging van het geheel van de acties en neemt ook zelf enkele specifieke acties op.
 • Je hecht veel belang aan een goede evaluatie en nazorg en neemt hiertoe de nodige acties.

Wat zijn de taken die je hiervoor opneemt?

 • Je hebt één-op-één contactnames met betrokkenen (ondernemers, eigenaars,..) met als doel hun zorgen en kansen in kaart te brengen. Je komt tot een actieve dialoog omtrent mogelijke maatregelen die daar een antwoord op bieden. Qua verdere opvolging zorg je voor registratie en actieve dispatch hiervan naar de betrokken collega’s en diensten en sta je in voor de nazorg.
 • Je toont je actief en betrokken voor wat betreft vragen van ondernemers, eigenaars en andere betrokkenen en je helpt mee bottom-up initiatieven vorm te geven.
 • De opstart van handelaars- en/of ondernemersverenigingen in bepaalde wijken of straten onderzoek en begeleid je. Je zorgt daarnaast actief voor enerzijds het verduurzamen van het overleg en de samenwerking tussen ondernemers onderling en anderzijds tussen ondernemers en stadsdiensten.
 • Met het oog op beleidsevaluatie zorg je ervoor dat steunmaatregelen en beleidsvisies vanuit de stad op een toegankelijke manier worden doorvertaald. Je bent tevens verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van bottom-up informatie vanuit ondernemers in die wijken naar de stadsorganisatie.
 • Op basis van analyses zorg je voor het opstarten en begeleiden van projecten die gedefinieerd worden als cruciaal binnen een breder traject van stadsvernieuwing voor die wijk.
 • Ontzorgen van ondernemers die moeilijkheden ondervinden bij contactnames bij stad Gent, doe je met plezier. Je streeft een verbeterde connectie na.
 • Je organiseert zowel stadsintern overleg als overleg met stakeholders;  je rapporteert regelmatig over de voortgang van je acties; je beheert specifieke projectbudgetten en zorgt voor de opmaak van diverse documenten en de correcte opvolging van de besluitvormingsprocessen.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.560 (zonder anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Als je verandert van functie doorloop je een nieuwe proeftijd/inloopperiode.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt beschikken over minimaal 2 jaar relevante professionele ervaring in het domein van ondernemerschap of van wijkwerking.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe wijkwerker?
Schrijf je uiterlijk in op 25 oktober 2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een bachelor diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat voor interne mobiliteit en bevordering uit:

 • Een kort mondeling deel waarin motivatie en een beperkt aantal competenties gemeten worden.
 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel voor kandidaten met een bachelor diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. Dit bestaat uit een niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er zal gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case voor te bereiden.

De selectieprocedure bestaat voor aanwerving uit:

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een bachelordiploma. Als je hiervoor slaagt, mag je door naar het volgende selectieonderdeel. De testen zullen aangevuld worden met een niet eliminerende persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een kort mondeling deel waarin motivatie en een beperkt aantal competenties gemeten worden.
 • Een niet-eliminerend computergestuurd deel voor kandidaten met een bachelor diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. Dit bestaat uit een niveaubepaling op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er zal gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case voor te bereiden

Het kort mondeling deel gaat onder voorbehoud door in de week van 15 of 22 november 2021.

De niet-eliminerende computergestuurde testen (voor kandidaten met een bachelordiploma) worden naar je mailadres verstuurd op 29 november 2021.

Het meer uitgebreid mondeling deel gaat onder voorbehoud door in de eerste helft van december 2021. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Analyseren
 • Omgevingsbewust handelen
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Mondeling communiceren

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Els De Leeuw, directeur Economie, 0471 53 65 68, Els.deleeuw@stad.gent.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: bel naar Thomas Van Moerkerke, 0470 21 29 85, thomas.vanmoerkerke@stad.gent
  collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.