Lode

woonconsulent (m/v/x)

begeleidend consulent - diverse diensten zoals Dienst Wonen en Sociaal Verhuurkantoor Gent

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Wonen of het Sociaal Verhuurkantoor Gent. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via één van volgende 4 functies:

 • Als consulent begeleidend in de woonwijzer bied je integraal woonadvies en -ondersteuning op maat aan alle inwoners van Gent, met bijzondere aandacht voor kwetsbare burgers, met als doel de woonsituatie op korte en/of op lange termijn (recht op wonen) te verbeteren. Je vertaalt de instrumenten van het woonbeleid naar de burger en signaleert noden en behoeften naar het beleid toe en denkt actief mee aan oplossingen ter zake. Naast de taken gericht op dienstverlening naar de klant, vorm je een netwerk rondom jou samen met de betrokken partners (dienst Toezicht Wonen, OCMW Gent, Huurdersbond, Energiecentrale … ). Door middel van dit netwerk draag je actief bij aan oplossingen, kan je anderen inspireren, maar grijp je ook elke kans om bij te leren van hun expertise.
 • Als consulent begeleidend nood- en transitwoningen neem je een rol op in het beheer van de nood- en transitwoningen. Je ondersteunt de gebruikers. Je werkt hiervoor nauw samen met de consulenten wiens cliënten instromen in de nood- en transitwoningen, de collega’s van OCMW Gent en dienst Facility Management. Samen met de teamleden transit neem je een belangrijke rol op in het beheer en het goed functioneren van de nood- en transitwoningen. Je behoudt het overzicht over het geheel van het gebruik van de nood- en transitwoningen en zorgt ervoor dat de netheid en leefbaarheid in de woningen verzekerd is. Je werkt samen met interne en externe medewerkers/diensten die van belang zijn voor het goed functioneren van de nood- en transitwoningen en het goed samenleven van de gebruiker.
 • Als consulent begeleidend dienstverlening private verhuurders/studentenhuisvesting bied je integraal advies en ondersteuning aan op maat van de verhuurder, zonder daarbij de rechten en plichten van de huurder uit het oog te verliezen. Je bouwt expertise op over de Gentse verhuurmarkt/studentenhuisvestingsmarkt en draagt hierdoor bij aan het leveren van kwalitatieve dienstverlening.  Met gericht advies en aangepaste ondersteuning streven we er naar om de private verhuurmarkt/studentenhuisvestingsmarkt voldoende groot, kwalitatief en betaalbaar te houden. Je vertaalt de instrumenten van het woonbeleid op maat van de verhuurder/kotbaas-student en signaleert noden en behoeften. Je denkt actief mee aan structurele oplossingen op korte, middellange en lange termijn ter zake.
 • Als consulent begeleidend huurbegeleiding heb je een essentiële rol in één van de basisopdrachten van het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK), namelijk het begeleiden en ondersteunen van huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen. Je werkt hiervoor nauwgezet samen met de dienst Sociale Woonbegeleiding van OCMW Gent en andere hulpverleners. Je bewaakt de naleving van de huurovereenkomst door regelmatig huisbezoeken af te leggen en de huurder te wijzen op zijn rechten én plichten. Er wordt van jou als huurbegeleider verwacht dat je flexibel bent en dat je vlot kan omgaan met onverwachte situaties. Daarnaast is een goede samenwerking met de verschillende collega’s (teams) in de organisatie een must. Tot slot beschik je best over de nodige talenten als bemiddelaar om de soms tegenstrijdige belangen of conflicten tot een goed einde te brengen.

 

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.510 (0 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

We vullen deze vacatures in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je een bachelordiploma.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe woonconsulent?
Schrijf je uiterlijk in op 20/09/2021 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  

Je sollicitatie is pas geldig als je een kopie van je diploma aan je dossier hebt toegevoegd.

Voeg zeker ook een recent cv toe.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een gemeenschappelijk deel in de vorm van een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. 
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een functiespecifiek deel (afhankelijk van welke van de 4 bovenstaande functies je aanspreken) in de vorm van een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Het kort mondeling deel gaat onder voorbehoud door in de eerste helft van oktober. 

Het niet-eliminerend computergestuurd deel en het mondeling deel worden voorzien eind oktober/eerste helft november.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

Gemeenschappelijk voor de 4 functies:

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Omgevingsbewust handelen
 • Probleemoplossend werken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Samenwerken

Specifiek voor de functie van consulent begeleidend Woonwijzer:

 • Zich empathisch opstellen·
 • Mondeling communiceren

Specifiek voor de functie van consulent begeleidend Nood- en transitwoningen:

 • Regelgericht werken·
 • Assertief handelen

Specifiek voor de functie van consulent begeleidend Dienstverlening private verhuurders - studentenhuisvesting:

 • Mondeling communiceren

Specifiek voor de functie van consulent begeleidend Huurbegeleiding:

 • Regelgericht werken·
 • Bemiddelen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met de contactpersoon die in de functiebeschrijving vermeld staat.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Thomas Van Moerkerke (thomas.vanmoerkerke@stad.gent, 0470 21 29 85 ), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.