designmuseum paars

zakelijk coördinator (m/v/x)

strategische rechterhand van de directie - Design Museum Gent

Beschrijving

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Kunsten en Design, bundelen S.M.A.K., Design Museum Gent en het MSK de krachten. Met een innoverende blik op de toekomst koesteren ze kunstcollecties voor zowel de Gentenaars als liefhebbers van ver buiten Gent.

Heb jij zin je dagelijks in te zetten voor de kunstcollecties en je DNA te laten versmelten met dat van de Gentse musea? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

 

Als zakelijk coördinator ondersteun je de directeur vanuit jouw expertise op zakelijke terreinen. Deze ondersteuning betreft o.m. het mee uitbouwen van een zakelijke visie, het realiseren van een performante werking van het museum in afstemming met het overkoepelend AGB, meebouwen aan de interne organisatie, werven van fondsen, schenkingen, legaten en subsidies. In 2024 opent het museum een nieuwe vleugel. Je maakt een business- en exploitatiemodel op voor de verhuur van ruimtes in DING.

Daarnaast stuur je 2 tot 3 medewerkers aan die een aantal uitvoerende taken uitvoeren (bv: facturatie, opmaken bestelbonnen,…).


Strategie en rapportering

 • Op korte termijn bouw je een zakelijke visie uit in tandem met de directeur.
 • Je bouwt mee een beleid en actieplan uit voor fondsenwerving, schenkingen en legaten. Hierbij heeft u oog voor juridische en financiële implicaties.
 • Je maakt een business model op voor de exploitatie en horeca van de nieuwe vleugel DING en voor evenementieel verhuur aan derden.
 • Je ondersteunt de directeur actief bij fondsenwerving. In functie hiervan slaag je erin een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Daarnaast coördineer je ook de crowdfundingactie voor DING, subsidiedossiers en private aanvullende financiering.
 • Je coördineert en/of staat zelf in voor de opmaak van o.m. het jaarverslag, actie- en beleidsplannen en rapportering naar o.m. de Stad Gent en de Vlaamse Overheid.
 • Je onderzoekt alternatieve publieke en private financieringsmogelijkheden en zoekt naar commerciële opportuniteiten (acquisitie van events, verhuur ruimtes, nocturnes,…).
 • Met veel goesting, coördineer je deze events en maakt de nodige overeenkomsten

 

Financieel-economisch

 • Je staat in voor de financiële opvolging van het Design Museum Gent binnen het AGB Kunsten en Design. Dit omvat o.m. de begrotingsopmaak, budgetbewaking en -bijsturing, opvolgen van de beleids- en beheerscyclus, kwartaalrapportering,…
 • Je onderzoekt subsidiemogelijkheden op lokaal, bovenlokaal en internationaal niveau en volgt de verdere administratieve opvolging op.
 • de financiële coördinatie van de toekomstige uitbreiding van het museum ligt bij gedelegeerd bouwheer Sogent,  je volgt wel mee de financiële afrekeningen naar de subsidieverstrekkers
 • Vanuit jouw oog voor een gezonde zakelijke groei van het museum, onderzoek je financiële opportuniteiten.
 • In het kader van de wetgeving op overheidsopdrachten, sta je in voor de correcte administratieve afhandeling en de opvolging van bestekken.
 • Je volgt interne procedures en overlegorganen op en optimaliseert waar mogelijk.

 

Stafwerking

 • Je biedt ondersteuning binnen de stafwerking (agendabeheer, verslaggeving, kalenderbeheer, planning,…)
 • Je staat in voor de coördinatie en samenstelling van beleidsnota’s, actieplannen en jaarverslagen en eindredactie van deze rapporten.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.388 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 
 • De plaats van tewerkstelling is Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent..

We leggen met deze vacature(s) een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is.
Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures. Ook andere musea kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Je valt onder de rechtspositieregeling van het AGB.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma
  - ofwel heb je een master diploma.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
 2. Je hebt 2 jaar ervaring in zakelijke leiding (zowel financiën als het zoeken naar aanvullende financiering). Ervaring in een culturele of museale sector is een pluspunt.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe zakelijke coördinator?

Schrijf je uiterlijk in op 6/04/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je masterdiploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst.
 • Een schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties of cases relevant voor de functie beantwoordt. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Gezien de corona maatregelen worden zoveel mogelijk proeven van thuis afgenomen en verlopen gesprekken via digitale weg.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Probleemoplossend werken
 • Organiseren
 • Netwerken

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met: Katrien Laporte, directeur, Design Museum Gent (0497 57 74 37).
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Laure Caus (09 266 75 78), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar
  jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …