Werken als jobstudent?

Jobstudenten gezocht!

Stad en OCMW Gent zijn op zoek naar jobstudenten voor de maand augustus

Bij Stad Gent:

Groendienst

Takenpakket: Onkruidbestrijding, ophalen van zwerfvuil, leegmaken van de vuilbakken in openbare plantsoenen en parken, …

Dienstenbedrijf Sociale Economie (Cluster Openbaar Domein)

Takenpakket: straatvegen, afvalkorven legen, afval verwijderen uit groenzones

Voorwaarden:

  • Je bent student
  • Je studeert in Gent of bent hier gedomicilieerd.
  • Je bent minstens 18 jaar op het moment van de tewerkstelling.

Salaris:

Als jobstudent ontvang je een uurloon in de salarisschaal E1. Aan de huidige index is dit 11,4456 euro bruto per uur. Er wordt enkel nog een solidariteitsbijdrage van 2,71% op het bruto uurloon verrekend. 

Procedure:

Wil je werken als jobstudent binnen de stad Gent, solliciteer dan online via dit inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot en met 07/07/2019. De vrije plaatsen worden bij loting aan de kandidaten toegewezen. Kandidaten die niet worden uitgeloot, komen op een reservelijst. Na goedkeuring door het college worden de kandidaten gecontacteerd door de Dienst Personeelsbeheer .

Bij OCMW Gent:

Lokaal Dienstencentrum Wibier

Jobstudent verzorgende/zorgkundige. Je zorgt zowel voor het fysiek, emotioneel als sociaal welzijn van de bewoners. 

Voorwaarden:

  • Je bent minstens 17 jaar
  • Je beschikt over een getuigschrift verzorging
  • Bij voorkeur beschik je over een rijbewijs B

Salaris:

Als jobstudent verzorgende ontvang je een uurloon in de salarisschaal D1. Een jobstudent verdient per uur 11,4888 euro bruto. Er wordt enkel nog een solidariteitsbijdrage van 2,71% verrekend op het bruto uurloon.

Procedure:

Wil je werken voor OCMW Gent, solliciteer dan online via dit inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot en met 07/07/2019. De vrije plaatsen worden bij loting aan de kandidaten toegewezen. Kandidaten die niet worden uitgeloot, komen op een reservelijst.Na de goedkeuring door het Vast Bureau worden de kandidaten gecontacteerd door de Dienst Personeelsbeheer .

Zorgkundige