Header Klaartje

Consulent mobicoach

 • De focus van jouw opdracht als mobicoach is het actief benaderen en opvolgen inzake mobiliteitsmanagement van de bedrijven in Gent, met de nadruk op de bestaande en nieuwe bedrijven in de hoogdynamische zuidzone van Gent en de Havenzone.
  • Aan veel van deze bedrijven wordt gevraagd bedrijfsvervoerplannen op te maken bij vestiging of uitbreiding in dit gebied. Je adviseert de bedrijven in het proces dat moet leiden tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en acties, modal shift bij bedrijven… Je oefent ook enige kwaliteitscontrole uit. Het is daarbij de bedoeling dat je een faciliterende rol speelt, zonder zelf – noch geheel noch gedeeltelijk - de BVP’s op te maken.
  • Je onderhoudt een blijvende werkrelatie met de bedrijven om zo de vinger aan de pols te houden omtrent de afgesproken mobiliteitsmanagementacties. Je volgt afspraken op, stuurt bij, monitort en evalueert de situatie inzake bedrijfsvervoerplannen.
  • Het actief werven van bestaande bedrijven voor mobiliteitsmanagementacties is jouw ding. Jij weet hen te overtuigen om mee te werken aan de beheersing van de automobiliteit van en naar bedrijventerreinen.
  • Je speelt een faciliterende rol bij het ontwikkelen van vervoersalternatieven binnen en over de bedrijven heen en eventueel zelfs over de bedrijventerreinen heen (alternatief vervoer, carpoolprogramma’s). In een aantal gevallen neem je een trekkersrol op bij het voorzien van deze vervoersalternatieven.
 • Bij uitbreiding wordt deze aanpak toegepast op het volledig grondgebied van Gent, met focus op de grote bedrijven. Je bent het algemeen aanspreekpunt voor de bedrijven in Gent inzake bedrijfsvervoersplannen en mobiliteitsmanagement.
 • Je werkt nauw samen met andere stadsdiensten zoals Dienst Communicatie, Economie, Stedenbouw, Werk, ... alsook met collega’s binnen het Mobiliteitsbedrijf om strategische keuzes te vertalen in praktische ondersteunings- en ontzorgingsmaatregelen, communicatiestrategie…