Sultanay 1

Consulent taxiwerking en algemene teamondersteuning

In samenwerking met je collega’s van ons team ben je verantwoordelijk voor het beleid rond gebruikers van taxi’s, collectief vervoer en bij uitbreiding voetgangers, kinderen en jongeren en mensen in vervoersarmoede. Jij bent de collega die wakker ligt van een kwalitatieve en faire taxisector in Gent, die de laatste evoluties op het vlak van shuttles en wandelbussen implementeert. In de loop van je eerste jaar groei je daarnaast uit tot de steun en toeverlaat voor de andere teamleden zodat zij nog harder kunnen schitteren.

Volgende taken behoren hiervoor tot jouw takenpakket: 

Voor volgende taken willen wij op jou kunnen bouwen:

De taxiwerking:

 • Gent hanteert een systeem van standplaatstaxi’s naast het systeem van straattaxi’s. De ambities van het stadsbestuur bepalen hier mee jouw taken. Elektrificatie is een belangrijke ambitie voor de komende jaren.
 • Je organiseert en houdt hoorzittingen en zorgt voor de verwerking nadien. Zo garandeer je de kwaliteit van de Gentse taxisector.
 • Je overlegt regelmatig met de politie, over de naleving van de taxiwetgeving.
 • Je neemt deel aan de adviesgroep evenementen, waar je de aandachtspunten van het hele team op tafel brengt: waar zetten we de taxistandplaatsen, wat met de shuttle, heeft het evenement effect op voetgangers, enz.
 • Je implementeert nieuw beleid als de taxiwetgeving wijzigt en werkt mee ad hoc-taxiregelingen uit, bvb. voor vaccinatiedorpen.
 • Je informeert en sensibiliseert vanuit jouw expertise over taxi’s burgers, stadsdiensten of organisaties.
 • Je hebt een signaalfunctie voor beleidsmakers, externe organisaties: jij trekt aan de bel als er iets fout of net heel goed loopt.
 • Je volgt de dossiers mee op voor de plaatsing van elektrische laadpalen voor de taxisector.
 • Dit doe je allemaal in nauw contact met je rechtstreekse collega’s die de taxi-administratie op zich nemen.

Shuttlewerking:

Op dit moment organiseert Gent shuttles tussen twee Park-and-rides en het stadscentrum, via een externe leverancier. Jij zorgt voor een vlekkeloze rit. Vanaf 2022 verzorgt De Lijn die verbindingen met haar nieuwe net, waardoor de shuttles op die plaatsen niet langer nodig zijn. De overgang naar die nieuwe situatie leidt jij in goede banen.

 • Je zorg voor aansturing van de externe leverancier, zorgt voor klachtenafhandeling, bijsturing van trajecten, enz.
 • Jij begeleidt de overgang van trajecten tussen P+R’s naar een lus in Mariakerke.
 • Je zorgt voor de administratieve verlenging voor de opdracht van de shuttle Watersportbaan voor zolang nodig.
 • Als de werking van de shuttle in Mariakerke niet kan opgenomen worden in de werking van de Mobiliteitscentrale, neem jij de operationele opvolging van die shuttle op jou. 

Wandelbus:

Er rijdt een wandelbus rond in Gent, om minder-mobiele mensen te helpen met het overbruggen van de groter geworden afstanden in het autovrij gebied. Het is nog niet duidelijk wat er met die dienstverlening zal gebeuren, de politieke keuze laat op zich wachten. Als er gekozen wordt voor een gelijkaardige dienstverlening, dan is het aan jou om die te organiseren en op te volgen.

Ondersteuning teamprocessen:

Je toekomstige collega’s hebben jou nodig om hen te ondersteunen. Dat is niet je hoofdtaak vanaf dag 1, maar de ruimte daarvoor komt na zomer 2021 (als de Wandelbus niet langer rijdt), groeiend naar 2022 (als er geen twee shuttles meer nodig zijn). Welke taken horen daarbij?

 • Proces burgervragen, ombudsvragen en gemeenteraadsvragen organiseren en opvolgen (CRM); opmaken standaardantwoorden, ontzorging teamexperts, verbeteren rapportage,...
 • Sterrollen rond gemeenteraadsvragen, burgervragen en ombudsdossiers.
 • Ondersteunen proces jaarplanning, meerjarenplanning, …
 • En andere.