Willem

Generieke opdrachten als omgevingsambtenaar stedenbouw

  • Je onderschrijft het stedenbouwkundig beleid van de stad en zorgt door regelmatig overleg voor een goede samenhang en afstemming met de collega’s in de andere teams.

  • Je werkt mee aan het ruimtelijk management via de begeleiding van ruimtelijke projecten (= onderhandelingsstedenbouw). Je brengt je expertise in en toetst de projecten af aan de beleidslijnen.

  • Je bewaakt de samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid  met de ruimtelijke aspecten van de andere relevante beleidsdomeinen.

  • Je werkt in het kader van de jou toegewezen projecten samen met collega’s uit andere stadsdiensten en overlegt ook met collega’s van andere overheden voor de Vlaamse of provinciale projecten.

  • Je zorgt ervoor dat de regelgeving wordt nageleefd bij de behandeling van de aan jou toevertrouwde projecten.

  • Je volgt het ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau voor zoverre het impact heeft op het gemeentelijk stedenbouwkundig beleid.

  • Je stelt je expertise ten dienste van en ontwikkelt verdere expertise bij wie er behoefte, nut en belang aan heeft. Je zorgt ervoor dat je zelf op de hoogte blijft van de vigerende regelgeving en van de evoluties in je vakgebied.

  • Je informeert burgers en professionelen over stedenbouwkundige aangelegenheden als deze daarom vragen. Zo geef je op hun vraag inlichtingen, verstrek je documentatie en adviezen aan burgers, professionelen, instanties en besturen.

  • Je neemt deel aan communicatie- en participatiemomenten voor zover ze betrekking hebben op de projecten die jou toegewezen zijn. Daarbij behartig je steeds de belangen van de stad en de dienst.