Donny

Mobiliteitsadviseur Ruimtelijke Projecten en Strategische Bedrijvenwerking

Als adjunct van de directie binnen het team Parkeerterreinen en Private Partners sta je voornamelijk in voor de opmaak van adviezen en opvolging van ruimtelijke projecten en economische ontwikkelingen op het grondgebied van stad Gent.

De kerntaak bestaat erin om duidelijke adviezen te formuleren aan projectontwikkelaars en bedrijven op vlak van mobiliteit, duurzame vervoerswijzen te stimuleren en het overzicht te bewaren op de mobiliteitsimpact van nieuwe projecten die binnen de stad ontwikkeld worden. Je overlegt  hiervoor ook met  de andere teams binnen het Mobiliteitsbedrijf, met andere stadsdiensten en met externe partners om tot een haalbare en ondersteunde aanpak van een maatregel te komen. Hierbij neem je ook deel aan adviesgroepen en masterplannen om mee vorm te geven aan strategische beslissingen rond ruimtelijke planning binnen de Stad.

Je adviseert en begeleidt projectontwikkelaars/bedrijven/andere diensten binnen de Stad Gent  van bij de start en informeert hen over de randvoorwaarden waaraan zij op mobiliteitsvlak moeten voldoen. Je adviseert omgevingsvergunningen, MOBER’s en MER’s. Je zorgt ervoor dat de visie die besproken wordt met externen (binnen en buiten de Stad) gedragen wordt door het Mobiliteitsbedrijf. Je formuleert met andere woorden duidelijk, gedragen adviezen vanuit je mobiliteitsexpertise met oog voor alle verplaatsingsmodi en vanuit je inzicht in de strategische beleidslijnen.

Eenmaal strategische keuzes gemaakt zijn binnen een ontwikkelingsproject word je aanspreekpunt van dit project en volg je deze op in naam van het Mobiliteitsbedrijf. Daarbij werk je onder andere een proactieve strategie voor mobiliteitsmanagement uit, die er mee moet voor zorgen dat de mobiliteitsadviezen vertaald worden in een concrete en duurzame modal split. Hierbij zet je jouw expertise in om de bouwheer/gebruiker van het project maximaal te ontzorgen en op weg te helpen.

Tot slot, ga je ook na hoe parkeerplaatsen bij nieuwe projecten of reeds bestaande  parkeerarealen op bepaalde momenten kunnen aangewend worden voor dubbel gebruik. Hierbij zoek je naar win-winsituaties voor alle betrokken partijen. Daarnaast werk je een ondersteuningspakket uit dat vanuit het Mobiliteitsbedrijf kan aangewend worden om de doelstellingen rond het dubbel gebruik van parkeerplaatsen te bereiken.

Contactpersoon : Korneel Vangansbeke, teamcoach Parkeerterreinen en Private Partners, 0494 04 94 59, korneel.vangansbeke@stad.gent