Donny 2

Organogram Mobiliteitsbedrijf

Het Mobiliteitsbedrijf vormt één van de diensten binnen het Departement Stedelijke ontwikkeling.

De dienst bestaat uit 14 zelfsturende teams met in totaal een 175-tal medewerkers. De teams zijn ingedeeld volgens klant en geclusterd volgens product.

Het Mobiliteitsbedrijf heeft een reorganisatie achter de rug.  De principes van innovatieve arbeidsorganisatie staan centraal in onze nieuwe organisatiestructuur. Het Mobiliteitsbedrijf organiseert zich maximaal volgens vier leidende principes:

  • de organisatie en de teams organiseren zich op een eenvoudige manier waarbij de klant centraal staat
  • de teams functioneren maximaal autonoom; de hiërarchie is minimaal
  • het leiderschap is coachend
  • minder regels; meer gezond verstand.

Vanuit de graad coördinator-expert (m/v/x) word je ingezet als teamcoach binnen het IVA Mobiliteitsbedrijf.  De teamcoach draagt verantwoordelijkheid voor het team en dient terug te koppelen met de directeur, de andere teamcoaches, andere stadsdiensten en het departementshoofd.