Project Logistieke Huisvesting - Departement FM

Een nieuwe weg voor onze logistieke werking

Dit project heeft als doel het optimaliseren van de logistieke organisatie en ondersteuning van de verschillende diensten van Groep Gent. 

Het betreft een brede optimalisatie-oefening van alle interne logistieke diensten en processen, en dit zowel op vastgoedvlak (centralisatie) als procesvlak (gedeelde opslag, ateliers en dienstverlening):

  • Hierbij zullen vastgoedlocaties verlaten of gerenoveerd worden en enkele nieuwe logistieke sites worden ontwikkeld. 
  • Als gevolg van deze centralisatie zal ook een breed changetraject met de medewerkers onderdeel vormen van de opdracht, evenals het uitbouwen van een nieuw ICT- en data-verhaal. De pre-constructie fase werd reeds voorbereid inclusief masterplannen van de nieuwe sites en een ge-audit businessplan dat strikt zal moeten gerespecteerd worden.
  • In scope van deze logistieke oefening zijn 34 bestaande sites verspreid over de stad. Er wordt enerzijds gestreefd naar een reductie van de gebruikte capaciteit en anderzijds naar professionele logistieke gebouwen, die voldoen aan de ARAB wetgeving.
  • De uitgangspunten voor het project werden vastgelegd. Het basisprincipe voor het logistieke model is een werking vanuit 3 clusterregio’s. Naast deze centralisatie is er ook nood aan hubs met het oog op de nabijheid van het werkveld.
  • Voor de nieuwe logistieke werking wordt enerzijds het concept gedeeld dienstencentrum naar voor geschoven voor transport, atelier- en magazijnwerking. Anderzijds ook een nieuwe logistieke
    werkorganisatie met het doel de dienstverplaatsingen van de logistieke medewerkers te optimaliseren, flexwerken en aanlanden mogelijk te maken voor logistieke profielen en het voorzien van een aangename en comfortabele logistieke werkomgeving.