Project Regreeneration (2024-2027)

ReGreeneration is een consortium met 9 Europese steden en private partners die samen 4 jaar lang nature-based oplossingen zullen ontwerpen en experimenteren om dichtbevolkte wijken op te waarderen inzake klimaatbestendigheid, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verbeteren van het ecosysteem. Participatie staat hierin centraal.

De Gentse wijk Muide-Meulestede wordt omgevormd tot een model voor klimaatadaptatie, waarbij inspiratie wordt geput uit het superblokkenconcept van Barcelona. De dichtbevolkte zone in het noorden van de stad zal de nadruk leggen op betaalbaar wonen en samenleven, met veel groen. Door middel van betrokkenheid bij de gemeenschap geven bewoners actief vorm aan de toekomst van de buurt, waardoor duurzaamheid en veerkracht worden gewaarborgd. 

Op basis van inzichten uit succesvolle Parijse regeneratieprojecten richt Gent zich op het revitaliseren van vervuilde privĂ©gebieden tot levendige openbare ruimtes. De FNO-site, een voormalig industriegebied, wordt omgevormd van een brownfield tot een groene woonwijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van datasets over hitte, droogte en stedelijke planning. Met het behoud van erfgoed en de bevordering van milieuduurzaamheid wil Gent een veerkrachtige, groene toekomst voor zijn inwoners verzekeren.