Specifieke toelatings – en aanwervingsvoorwaarden voor de graad van adjunct van de directie – ruimtelijk planner (m/v/x) bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Naast de voorwaarde voor de graad van adjunct van de directie (niveau A = masterdiploma) beschikken over een diploma die conform het ministerieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner. De volgende diploma’s komen hiervoor in aanmerking:

1. diploma van licentiaat in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Katholieke Universiteit Leuven;

2. diploma van licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Rijksuniversiteit Gent en Universiteit Gent;

3. diploma van aanvullende studies in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Katholieke Universiteit Leuven;

4. diploma van aanvullende studies in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Universiteit Gent;

5. diploma van aanvullende studies in de ruimtelijke planning, Interuniversitaire Opleidingen Katholieke Universiteit Leuven - Universiteit Gent;

6. diploma van gespecialiseerde studies in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Interuniversitaire Opleidingen K.U.Leuven - Universiteit Gent;

7. diploma van stedebouw of stedenbouw, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen of SintLukas Hogere Leergangen te Schaarbeek en Brussel;

8. diploma van stedebouwer, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas, Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut SintLucas of Hogere Leergangen Sint-Lucas te Gent;

9. diploma van stedebouwkundig ontwerper, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-instituut, Hogere Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, of Centrum voor Volwassenenonderwijs te Antwerpen;

10. diploma van stedebouw, stedebouwkundige, afdeling stedebouw, afdeling stedenbouw, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuurinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming te Gent of Zottegem;

11. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Universiteit Gent;

12. diploma van Master in de stedenbouw, Hogeschool Gent; 

13. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

14. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Erasmushogeschool Brussel;

15. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Artesis Hogeschool Antwerpen;

16. Master of Urbanism and Strategic Planning, Katholieke Universiteit Leuven

17. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Katholieke Universiteit Leuven;

18. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Vrije Universiteit Brussel:

19. diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Universiteit Antwerpen. De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze voorwaarden.