vergadering

teamcoach Belastingen

leidinggevend talent met een hart voor cijfers - diverse diensten/Departement Financiën

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij het Departement Financiën. Het departement bestaat uit 12 financiële teams die elk verantwoordelijk zijn voor een klantengroep van de Stad Gent en OCMW Gent. Deze teams nemen de financiële activiteiten van A tot Z op, in nauw overleg met de klant. Twee thematische, klantgerichte teams doen dit voor het proces van de belastingen. 

Als teamcoach stuur je het team FIN Belastingen Economie+ aan. Dit team bestaat uit 13 medewerkers met verschillende profielen. 

Het team is verantwoordelijk voor het belastingproces van A tot Z, gaande van het opstellen en bijsturen van reglementen (in samenspraak met de senior-expert), het vestigen van belastingen (detectie, behandelen van aangiften, beantwoorden van vragen, inkohieren, enz.) tot het innen van de belastingen en behandelen van bezwaarschiften. 

Jouw team behandelt de belastingen over onder meer bedrijven, terrassen, reclameborden, werven, voorstellingen enz. Je beschikt daartoe binnen jouw team over de nodige inhoudelijke expertise.

Het andere belastingteam is het team FIN Belastingen Wonen+. De teamcoach (coördinator-expert) van dit team is eindverantwoordelijke voor de alignering van de processen en de lijnbewaking over de beide teams. Daarnaast zorgt een senior-expert vanuit dit team voor inhoudelijke expertise en informatiedoorstroming naar jouw team.

Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via volgende taken:

 • Je houdt van verantwoordelijkheid, want het volledige belastingproces, van detectie tot controle en invordering, situeert zich binnen jouw team.
 • Coachen en faciliteren van jouw team? Je doet niets liever. Je streeft naar een optimale werkplanning en organisatie om een efficiënte dienstverlening aan de klant te bieden. Hiervoor monitor je de werking, geef je feedback en stuur je bij waar nodig.
 • Je werkt actief mee aan de keuze voor de innovatieve arbeidsorganisatie binnen het Departement Financiën. Je creëert een stimulerende omgeving zodat binnen het team groei, ontwikkeling tot zelfsturing en kennisdeling ontstaat. 
 • Met enthousiasme bouw je een netwerk uit met de klant. Samen met jouw team ben je voor de klant immers het gezicht van jouw werking. De vertrouwensrelatie die je op die manier creëert zorgt ervoor dat zaken bespreekbaar zijn en dat er optimaal kan worden samengewerkt.
 • Je legt contacten met stakeholders die behoren tot jouw domein of thema zoals bijvoorbeeld departements- en diensthoofden, financiële cellen van de departementen, het bestuur van de organisatie, ondersteunende partners of andere spelers binnen Groep Gent die aansluiten op het domein van de klant.
 • Je benadert processen en activiteiten wat betreft inhoud of aanpak met een constructief kritische blik en stemt deze op elkaar af. Je hebt oog voor bijsturing van systemen en procedures die de werkprocessen ondersteunen en reguleren. Je geeft vakinhoudelijke of technische input over optimalisaties en opportuniteiten vanuit de operationele werking en stemt overkoepelende elementen af (zoals bijvoorbeeld in het kader van software, informatiedoorstroming, enz.).
 • Je behandelt zelf geen dossiers inhoudelijk, maar coacht wel medewerkers, waaronder ook juridische experten, op vlak van dossierbehandeling.
 • Je werkt intensief samen met de coördinator-expert teamcoach van het andere team en met de senior-expert Belastingen uit het team van jouw collega, die een trekkende rol hebben in de minimale procedurele afspraken voor alle belastingprocessen, de evaluatie en herziening van de belastingreglementen en het eenduidig interpreteren van rechtspraak en rechtsleer.
 • Je bent lid van het teamcoachoverleg waarin o.a. het personeelsbeleid en het budget van het Departement Financiën vorm krijgen. Je geeft zo ook mee richting aan het hele Departement Financiën.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau.
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 4.049 (2 jaar ervaring), waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden.
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen.
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag
 • Ecocheques (€ 200 per jaar)
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst
 • De plaats van tewerkstelling is De StroomFranklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt 2 jaar relevante professionele ervaring in het organiseren van processen in een administratieve/financiële context.
 • Bij de start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe teamcoach voor het Departement Financiën?
Schrijf je in ten laatste op 05/08/2024 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Vermeld de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud als er relevante werkervaring wordt gevraagd.
 • Als je een masterdiploma/gelijkwaardig diploma hebt of je bent laatstejaarsstudent, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij
NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig diploma. 
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en bij de 14 beste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont. Voorafgaand aan het gesprek kan gevraagd worden om een case en/of een leidinggevend rollenspel voor te bereiden. Bijkomend kunnen adviserende computergestuurde selectietesten afgenomen worden.

Het kort mondeling deel gaat (onder voorbehoud) door op maandag 26 augustus 2024. Het mondeling deel met case en rollenspel gaat (onder voorbehoud) door op maandag 9 september 2024. 

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Organiseren
 • Beslissen

Meer info vind je in het competentiehandboek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud:
  Contacteer Leen Roels, coördinator – expert teamcoach Belastingen Wonen+, Departement Financiën, 0472 73 40 60 of Leen.Roels@stad.gent.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: 
  Onze collega van Dienst Selectie staat voor je klaar: Yasemin Avci, 0478 66 52 01 of Yasemin.Avci@stad.gent.
  Of bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

  Dienst Selectie en Mobiele Ploeg is collectief gesloten vanaf 22 juli tot en met 26 juli 2024. Vanaf 29 juli 2024 helpen we je graag verder.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze
concrete acties.