Header Donny 1

Beroepsinlevingsstage (BIS)

VOOR WIE?

Personen met een buitenlandse herkomst en/of een arbeidsbeperking met een bachelor- of masterdiploma die moeilijk werk vinden.

 • Wat wordt verstaan onder buitenlandse herkomst?
  • je hebt een huidige buitenlandse nationaliteit
  • je hebt een huidige Belgische nationaliteit maar een buitenlandse geboortenationaliteit
  • je hebt een Belgische geboortenationaliteit maar minstens 1 ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit.
 • Voor personen met een buitenlandse herkomst geldt:
  • je hebt de nationaliteit van een EER-lidstaat of de Zwitserse nationaliteit 
  • OF je hebt een gecombineerde vergunning
  • OF je hebt een arbeidskaart.
 • Voor personen met een arbeidsbeperking:

Je moet een geldig attest toevoegen aan je online sollicitatiedossier. Als we het attest hebben, kunnen we je uitnodigen voor een eerste gesprek.  Geldige attesten zijn:

  • Attest inschrijving VAPH
  • Attest VOP premie
  • Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming.
  • Je hebt een attest dat uitgereikt is door Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Je bent slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en kan een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 %, uitgereikt door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door Medex.
 • Je wenst minimum 3/5e  te werken.

WAT - WAAROM?

 • Een beroepsinlevingsstage (BIS) geeft je de kans om ervaring op te doen en competenties te versterken. Dit is geen vaste job, maar een stage.
 • Je doet een BIS bij 1 van de vele diensten van de Stad Gent.
 • In ongeveer 6 maanden versterken we jouw competenties om je zo te helpen in je zoektocht naar een job.
 • Je mag deeltijds stage doen (ook in combinatie met een job).

OPGELET: Ga zeker na welke gevolgen dit kan hebben op je belastingen of op een eventuele uitkering!

WANNEER?

Er is elk jaar een stageperiode van eind januari tot midden juliWe doen enkele maanden vooraf een oproep; dan kan je klikken op 'Stel je nu kandidaat voor een BIS-stage'. Zie je dit niet staan? Dan wil dat zeggen dat we momenteel geen BIS-stages aanbieden. Je kan dan wel je gegevens sturen naar diversiteitsbeleid@stad.gent. We brengen je dan op de hoogte wanneer er opnieuw BIS-stages aangeboden worden.

WAAR?

Een BIS-stage kan bij heel veel verschillende diensten van de Stad Gent.
Wanneer er een oproep is, zal je een lijst van alle stageplaatsen voor een BIS met een korte jobomschrijving en eventuele vereisten zien.
Je kan voor meerdere stageplaatsen solliciteren.
Vind je geen stageplaats die bij je profiel past? Vermeld dit dan zeker in je motivatiebrief. Tijdens een eerste kort gesprek bespreken we met jou de mogelijkheden.
Bekijk hier het organogram van de Stad Gent en ontdek welke diensten er bestaan.

Opgelet: Vermeld in je motivatiebrief duidelijk voor welke plaats(en) je solliciteert!

STAGEVERGOEDING

Voor een voltijdse BIS is de vergoeding 921,14 euro bruto per maand.
De berekening van je stagevergoeding hangt af van het aantal uren dat je per week werkt.
Je stagevergoeding is geen loon, dus er wordt geen RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-bijdrage) afgetrokken.

PRAKTISCH

 • Een BIS-begeleider op de werkvloer volgt je stage inhoudelijk op.
 • Een buddy op de werkvloer zorgt ervoor dat je voldoende contact hebt met je collega’s.
 • Een diversiteitsconsulent ondersteunt je bij alle andere vragen of problemen.
 • Je kan gratis taalcoaching op maat aanvragen tijdens je stage.
 • Je kan opleidingen volgen die met je stage te maken hebben.
 • Er is een community van andere BIS-medewerkers waarmee je ervaringen kan uitwisselen.

TAAL

Het is moeilijk om een vereiste qua taalniveau voorop te stellen. Dit omdat er veel onderwijsinstellingen zijn met elk een ander soort niveaubepaling. Hoe goed iemands taalgebruik is, kan ook niet altijd gemeten worden met een behaald taalniveau. Het is vooral tijdens het eerste screeningsgesprek (zie procedure) dat er gepeild wordt naar de talige vaardigheden.
Aangezien het over functies op bachelor- en masterniveau gaat, wordt er wel verwacht dat de BIS-medewerker zich in het Nederlands kan uitdrukken, e-mails kan lezen en schrijven,… Ook de screeningsgesprekken zullen volledig in het Nederlands gevoerd worden.

PROCEDURE

 1. Je dient je online kandidatuur in.
 2. Er is een kort gesprek met jou en een arbeidspsycholoog van de Dienst Selectie van de Stad Gent. We Wij luisteren naar jouw motivatie en peilen eventueel naar je taalniveau. Als je een arbeidsbeperking hebt, bespreken we welke aanpassingen jij nodig hebt.
 3. Ga je door naar de volgende ronde? Dan kom je op  matchingsgesprek met jou en iemand van de dienst waar je mogelijk je BIS-stage zal doen. In dit gesprek bespreken we of jouw verwachtingen en die van de dienst dezelfde zijn.
 4. Is er een match?  Dan wordt er een opleidingsplan opgemaakt door Dienst HR en je stageplaats. VDAB moet dit opleidingsplan goedkeuren. Daarna start de administratie bij onze Dienst Personeel. Zij contacteren je voor het ondertekenen van je stagecontract.

Is er geen match? Dan houden we je gegevens bij in een wervingsreserve. We contacteren je als er een BIS-stageplaats is die aansluit bij jouw profiel.

FAQ

 • Hoeveel stageplaatsen zijn er?
  We hebben elk jaar ongeveer 20 beschikbare stageplaatsen.
 • Moet mijn diploma gehomologeerd zijn?
  Voor een BIS-stage is een bachelor- of masterdiploma van het land waar jij gestudeerd hebt, voldoende.
  Als je later graag een job wilt bij Stad Gent waarvoor een bachelor- of masterdiploma noodzakelijk is, dan moet dit wel gehomologeerd zijn door NARIC.
 • Moet ik in Gent wonen?
  Nee, maar je moet je wel vlot kunnen verplaatsen naar je werkplek.
 • Ik ben pas afgestudeerd. Kom ik in aanmerking?
  Nee, we geven met het BIS-project graag kansen aan mensen die al een tijdje op zoek zijn naar werk.
 • Ik heb een arbeidsbeperking. Welke aanpassingen zijn mogelijk?
  Dit bekijken we graag van in het begin met jou. Bespreek dit zeker ook al in je eerste korte gesprek. We voorzien redelijke aanpassingen. Ook een flexibel uurrooster, extra ondersteuning,… zijn mogelijk.
  Elke beperking is anders en we werken graag op maat.

Meer informatie vind je op de VDAB website: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/bis/faq

CONTACT

Heb je nog extra vragen? Contacteer dan diversiteitsconsulent Astrid Van de Sompel: diversiteitsbeleid@stad.gent