krook

Diplomavoorwaarden maatschappelijk werker

De diplomavereisten om te worden toegelaten tot de functie van maatschappelijk werker van een OCMW, zijn wettelijk geregeld. De reglementering is een complexe materie. We zetten de vereisten voor jou op een rij.

Wat is de definitie van een maatschappelijk werker OCMW?

Het gaat hier om de maatschappelijk werker die de sociale onderzoeken uitvoert en de individuele hulpvragen behandelt en opvolgt.

De volgende diploma's komen voor deze functie in aanmerking:

 • het diploma van master in het sociaal werk
 • het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid
 • het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek
 • het diploma van master in de agogische wetenschappen
 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van bachelor orthopedagogie
 • het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen
 • het diploma van bachelor gezinswetenschappen

Kandidaten met één van de volgende oude diploma's komen ook in aanmerking:

 • het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent
 • het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid
 • het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type