Header Alicia

Informatie Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang Stad Gent (DIKO) staat voor kwaliteitsvolle kinderopvang, zowel voorschools (0-3), als buitenschools (3-12).  Als organisator staat DIKO voor 32 Kinderdagverblijven en Peutertuinen, een Dienst voor Onthaalouders en Buitenschoolse Opvang op 43 stedelijke locaties tijdens de schoolweken en vakantieopvang toegankelijk voor kinderen tussen 0-12.

Als regisseur staat DIKO in voor het voorbereiden en uitzetten van een stadsbreed beleid  kinderopvang  voor kinderen van 0-12 jaar. Dit in samenwerking met een breed netwerk van organisatoren,  stakeholders en partners. Het Lokaal Loket Kinderopvang, het Lokaal Overleg Kinderopvang en het samenwerkingsverband vernieuwde buitenschoolse opvang en vrije tijd, zijn hierbij belangrijke fora die samen met het stadsbestuur deze opdracht waarmaken.

Kwaliteit, inclusie, diversiteit en innovatie zijn centrale waarden in Dienst Kinderopvang, waar ook deze stafmedewerker een cruciale beleidsbijdrage aan zal leveren.

De missie van Dienst Kinderopvang luidt als volgt: “Vol enthousiasme en met open blik creëren onze teams samen met de ouders -want zij zijn onze onmisbare partners- een uitdagende leefwereld waarin alle kinderen op unieke wijze openbloeien.”

Organogram Dienst Kinderopvang