verkeerstechnisch adviseur 3

Marie- Charlotte vertelt over haar job als verkeerstechnisch adviseur

“Het is fantastisch om mee te bouwen aan een Stad die gericht is op vernieuwing en verbetering op vlak van infrastructuur.” 

Marie-Charlotte oefent reeds 9 jaar de job uit van verkeerstechnisch adviseur binnen de dienst Inname Publieke Ruimte. Ze vindt het een boeiende job, mede doordat er constant evoluties zijn binnen de dienst en dit om het werk efficiënter en vlotter te laten verlopen.

“Het is fantastisch om op basis van je expertise advies te verlenen om de wegenwerken op een efficiënte en veilige manier te laten verlopen en dit aan de hand van onze uitgeschreven signalisatievergunningen. Zo heb ik zelf de signalisatievergunningen opgemaakt voor een aantal grote werven in Gent zoals de heraanleg van Oostakkerdorp, een deel van de Hundelgemsesteenweg en van de Dampoort. Daarnaast volg ik ook eventuele klachten op en controleer ik of de werken conform de signalisatievergunning uitgevoerd worden.”

“Het is een uitdagende job. Er komen namelijk zeer veel vergunningsaanvragen binnen. De uitdaging zit er hem in om de vele aanvragen tijdig en kwalitatief de deur uit te krijgen. Daarnaast moet je goed kunnen bemiddelen en probleemoplossend kunnen denken. Soms zijn er verschillende wegenwerken rond eenzelfde straat gepland en moet je goed coördineren om de verschillende werken op elkaar af te stemmen. Samen met de verschillende partners komen we tot duurzame compromissen bij het uitwerken van de wegenwerken.”

“Het is ook een zeer gespecialiseerde job aangezien je verkeerstechniek vooral in de praktijk leert. En het leuke is dat je je nooit verveelt en altijd iets nieuws leert over de Stad Gent.”