Ann 2

Onze cultuur van 'Wijs werken'

Onze cultuur van ‘Wijs werken’

Bij de Stad Gent hebben we iets gemeen: de gedrevenheid om van Gent een nog mooiere stad te maken. We willen dat het bougeert, dat er echt iets verandert voor de Gentenaars. En dat kan alleen als we samen werken, oplossingsgericht en efficiënt.

Meer mens

In onze organisatie vinden we onze mensen het belangrijkst. We hechten veel belang aan hartelijk en persoonlijk contact, onderling en met onze klanten. We doen er alles aan om de afstanden in de hiërarchische ladder klein te maken of te houden, zodat we een warme organisatie blijven. Het netwerk van collega’s is heel groot. We proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren en te groeien.

Meer oplossingen

We denken en handelen oplossingsgericht. Niet enkel de resultaten zijn belangrijk, maar ook de manier waarop we ze behalen: via inspraak en overleg. We zijn altijd op zoek naar manieren om creatiever en efficiënter met onze tools en processen om te gaan. Initiatief nemen? Natuurlijk mag dat! Graag zelfs.

Minder regels

Zijn regels altijd nodig? In een open organisatie moet je dat in vraag kunnen stellen! Zo bouwen we relaties op die niet gebaseerd zijn op regels, maar op vertrouwen.

Onze cultuur is ook Randstad niet ontgaan!