Header Klaartje

Onze missie en strategie

Onze missie

Waar willen we naartoe? Wat willen we als stad voor de Gentenaar betekenen? Onze missie beschrijft waar we als stad voor staan en waar we voor gaan. Nu en in de toekomst.

Gent is een fiere stad
waar mensen graag wonen, werken en genieten.
Een stad die ademt en laat ademen.
Iedereen is er evenveel anders en even veel Gentenaar.
Kinderen krijgen hier de ruimte om te groeien.
Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien.
In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen.
En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.

Onze strategie

Om onze missie te bereiken, dachten we een straf meerjarenplan uit met 4 thema’s om Gent te laten schitteren.

Stad van de toekomst

Gent trekt steeds meer mensen aan. Onze stad groeit aan een snel tempo. We passen ons woonbeleid en economische ontwikkeling hierop aan. Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte, is Gent helemaal klaar voor de toekomst.

 • wonen
 • economie
 • klimaat
 • groen, natuur en water
 • schone leefomgeving
 • slim ruimtegebruik
 • stadsvernieuwing
 • mobiliteit

Stad van kansen

Gent wil elke Gentenaar de kans geven om zijn/haar/x leven zo goed mogelijk uit te bouwen. Via onderwijs, het arbeidspact en een krachtig armoedebeleid. We nemen zelf initiatief of geven de ruimte en steun die nodig is.

 • werk
 • kinderopvang en onderwijs
 • armoede
 • welzijn en gezondheid

Stad waar we samenleven

Elke Gentenaar is uniek. 260.000 Gentenaars geven dagelijks kleur aan onze fantastische stad. Zonder complexen en met respect voor elkaar. We genieten samen. Van alles wat Gent te bieden heeft. En van de rust die de stad ons brengt.

 • superdiversiteit
 • vrijetijd, sport en cultuur
 • toerisme
 • solidaire en warme stad
 • veiligheid

Stad voor en door Gentenaars

De toekomst maken we met jou. Door samen te werken en met elkaar te praten bereiken we nog meer. De stad is nooit af. We blijven daarom zoeken naar enthousiastelingen die mee willen bouwen aan het Gent van morgen.

 • burgerparticipatie
 • dienstverlening
 • stadsorganisatie