Header Brecht

Sterrol diversiteit

Schitter als arbeidspsycholoog nog meer in je sterrol diversiteit

 

  • Diversiteit en inclusie stroomt door je aderen. Je toont een intrinsieke interesse om bij te dragen aan inclusief aanwerven en een HR beleid dat diversiteit aanwakkert. Vanuit je sterrol diversiteit werk je mee aan het verhogen van de diversiteit in het werknemersbestand van onze organisaties. Je werkt samen met de diversiteitscoördinator actief mee aan de doelstellingen van het Strategisch Kader Diversiteit en Inclusie (zie link) en ondersteunt de coördinator Diversiteit en Inclusie hierin. Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van het diversiteitsactieplan voor Dienst Selectie en Mobiele Ploeg en zetelt mee in organisatiebrede werkgroepen over diversiteit.
  • Je stimuleert initiatieven die de adverse impact in onze selectieprocedures beperkt en staat in voor de adverse impact analyses. Je koppelt hier daarna concrete acties aan.
  • Netwerken is je tweede natuur. Je bouwt de samenwerking met het middenveld en externe organisaties verder uit en zorgt er ook voor dat we het netwerk actief gebruiken om de juiste kandidaten te bereiken. Je zet acties op om een meer diverse instroom te genereren.
  • Vanuit jouw expertise moedig je de collega’s aan om hun processen vanuit een inclusieve bril te bekijken en aan te passen. Je geeft daarnaast de redacteurscollega’s handvaten om publicaties op een diverse manier bekend te maken.

 

Ik wil meer weten over de sterrol employer branding.
Ik wil terug naar de vacature arbeidspsycholoog.