Header Brecht

Sterrol Employer Branding

Schitter als arbeidspsycholoog nog meer in je sterrol employer branding

  • Je fungeert als een echte ambassadeur die niet alleen zelf schittert voor Gent, maar ook actief meewerkt aan de branding van onze organisatie: zowel onze employer branding ‘Schitter voor Gent’, als onze internal branding ‘Gentster’.
  • Je verwerft diepgaand inzicht in de rekruteringsmarkt en kanalen (jobsites, social media,…) en analyseert welke de beste mogelijkheden zijn om de vacatures bekend te maken bij het doelpubliek en knelpuntberoepen. Hiervoor maak je je eigen in datastudio / google analytics. De techniciteit van deze kanalen schrikken je niet af!
  • Samen met de Dienst Communicatie stel je doeltreffende en wervende campagnes / campagnemateriaal op. Dit kunnen printcampagnes of socialcampagnes (SEO, SEA, Facebook, LinkedIn,…) of een mix hiervan zijn.
  • Je legt contacten met relevante partners (intern en extern) en bouwt een netwerk uit (bv scholen, opleidingscentra, Poolstok, jobat, Dienst Communicatie,…).
  • Je werkt een heldere communicatieflow uit voor het verspreiden van vacatures, zowel intern (MIA, SuccesFactors,…) als extern (via Poolstok, social media, …), en zorgt ervoor dat de werkwijze gekend is door de collega’s van Dienst Selectie. Je evalueert geregeld de werkwijze en stuurt bij waar nodig.

Ik wil meer weten over de sterrol diversiteit.
Ik wil terug naar de vacature arbeidspsycholoog.