Sultanay 1

stage arbeidspsycholoog - Dienst Selectie & Mobiele ploeg

Niveau stage Master
Soort stage Administratief
Gewenste studierichting Master Bedrijfspsychologie

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Dienst Selectie & Mobiele Ploeg van het Departement Human Resources. Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Weet de wereld van selectie jou te boeien? Ben je nieuwsgierig hoe selecties bij een openbaar bestuur er aan toe gaan? 

Zet jouw eerste stappen in het werkveld bij de Dienst Selectie. 

 

 • Je zet je tanden in de voorbereiding van de selectieprocedures, in nauw overleg met de klant.
 • Er vloeien concrete en werve(le)nde functiebeschrijvingen uit jouw pen / toetsenbord.
 • Je bepaalt de deelnemingsvoorwaarden alsook de verschillende selectiestappen.
 • Je geeft de selectieprocedures inhoudelijk vorm en stippelt de planning uit.
 • Met plezier neem je de trekkende rol op in het uitvoeren van selectieproeven.
 • Vanuit jouw expertise wijd je de klant in het selectiegebeuren in.
 • Je neemt de lead in selectiegesprekken die je samen met de andere juryleden voert.
 • De diverse selectieproeven, bv. praktisch, psychotechnisch, schriftelijk, worden door jou professioneel georganiseerd en begeleid.
 • Elke kandidaat kan rekenen op een gemotiveerde beoordeling.
 • Je verenigt kwaliteit en efficiëntie in het verloop van selectieprocedures.
 • Mede door jouw input leiden onze rekruteringsacties tot een gerichte instroom van kandidaten met potentieel, en in het beste geval, de witte raaf.
 • Je analyseert kandidaturen en zorgt voor de opmaak van een correcte kandidatenlijst.
 • Testresultaten van kandidaten hebben voor jou geen geheimen. Je analyseert en interpreteert de scores van selectieproeven, met het oog op het inschatten van competenties.
 • Werkoverleg en afspraken met collega’s zorgen ervoor dat een correcte administratieve opvolging gegarandeerd wordt.
 • Je werkt het selectiedossier af en volgt indien nodig verder op.
 • In je zoektocht naar talent voor Gent vergeet je het formele aspect niet. Je levert de nodige rapportering af, maakt ontwerpbesluiten op en legt die voor aan de bevoegde organen. Je houdt steeds de geldende regelgeving voor ogen.
 • Net zoals onze business sta je niet stil.  Daarom neem je één of meerdere inhoudelijke, projectmatige opdrachten op binnen het ruime werkdomein van selectie. Je bouwt expertise op en deelt deze met collega’s. bv. omtrent evidence based selectiemethodieken, acties met het oog op continue verbetering en optimaliseren van kwaliteit, adverse impact, …

 

Voor meer info kun je terecht bij Ruth Verstraete op het nummer +32 471 55 45 77 of bij de Dienst Selectie op het nummer +32 471 55 45 77