Bart

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om als jobstudent bij Stad en OCMW Gent te kunnen starten, moet je voldoen aan de algemene voorwaardenDaarnaast ben je minstens 18 jaar op het moment van tewerkstelling.

Let op, hier zijn er enkele uitzonderingen:

Bij de Jeugddienst moet de jobstudent bijkomend:

 • ofwel in het bezit zijn van het brevet ‘animator in het jeugdwerk’;
 • ofwel sociaalpedagogisch hoger onderwijs volgen;
 • ofwel 3 jaar ervaring hebben als spelbegeleider (m/v) in een jeugdvereniging.
 • voor tewerkstelling bij de Jeugddienst geldt een minimumleeftijd van 17 jaar op het moment van tewerkstelling

Bij de Vakantiewerking De Pagadder (Henri Storyplein) moet de jobstudent bijkomend:

 • ofwel enige ervaring hebben met kinderen of met jeugdwerk (chiro, scouts, speelpleinwerk, ...).
 • ofwel in het bezit zijn van een brevet hoofdanimator.
 • ofwel een opleiding volgen aan de universiteit of aan de hogeschool én je bent geslaagd in je eerste jaar (of je behaalde voldoende studiepunten om te mogen overgaan naar het tweede jaar).

Bij de Dienst Kinderopvang moet de jobstudent bijkomend:

 • ofwel in het bezit zijn van een monitorenbrevet en studeren in een richting ‘sociale sector’;
 • ofwel in het bezit zijn van een monitorenbrevet en ervaring hebben als spelbegeleid(st)er in een Jeugdvereniging

Als zorgkundige bij de woonzorgcentra of verzorgende voor de lokale dienstencentra:

 • moet de Jobstudent bijkomend beschikken over een getuigschrift verzorging
 • geldt een minimumleeftijd van 17 jaar op het moment van tewerkstelling

Als keuken- of onderhoudsmedewerker verzorgende in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum van het OCMW:

 • geldt een minimumleeftijd van 15 jaar op het moment van tewerkstelling

Diversiteit

Gent is er voor iedereen. We streven naar diversiteit in onze organisatie, bij alle collega's en dus ook bij jullie als jobstudenten. 

Personen met een arbeidsbeperking en studenten die een leefloon ontvangen van het Gentse OCMW, geven we in de mate van het mogelijke voorrang. Vermeld dit zeker in je inschrijvingsformulier.

Interesse?