Sultanay 1

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om als jobstudent bij Stad en OCMW Gent te kunnen starten, moet je voldoen aan de algemene voorwaardenDaarnaast ben je minstens 18 jaar op het moment van tewerkstelling.

Let op, hier zijn er enkele uitzonderingen:

Bij de Jeugddienst moet de jobstudent bijkomend:

Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en

 • ofwel in het bezit zijn van het brevet ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’
 • ofwel studeren in een sociale of pedagogische richting én geslaagd zijn in het eerste jaar (of voldoende studiepunten behaald om over te gaan naar het tweede jaar)
 • ofwel 3 jaar ervaring hebben in het jeugdwerk

Bij de Dienst Kinderopvang moet de jobstudent bijkomend:

Buitenschoolse opvang

Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en

 • ofwel in het bezit zijn van een animatorbrevet in het jeugdwerk
 • ofwel studeren in een sociale of pedagogische studierichting
 • ofwel relevante ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, Speelpleinwerking of jeugdkampen

Kinderdagverblijf

Een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en: 

 • ofwel in het bezit zijn van een diploma 7e jaar kinderzorg
 • ofwel in het bezit zijn van een diploma 6e jaar kinderzorg
 • ofwel relevante stage ervaring in groepsopvang (0 - 3 jaar)

Bij de Woonzorgcentra moet de student bijkomend:

Voor logistieke ondersteuning in de zorg in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum van het OCMW

Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en

 • beschikken over een getuigschrift verzorging

Voor zorgkundige ondersteuning in de zorg in een woonzorgcentrum van het OCMW

Een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment van tewerkstelling

 • beschikken over een visum zorgkundige

Als keuken- of onderhoudsmedewerker in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum van het OCMW

 • geldt een minimumleeftijd van 15 jaar op het moment van tewerkstelling

Voor tewerkstelling als redder bij de Sportdienst moet de jobstudent bijkomend:

 • in het bezit zijn van een reddersdiploma en eventuele bijscholingsattesten.

Bij de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid moet de student bijkomend:

 • in het bezit zijn van een monitorenbrevet (of animator in het jeugdwerk) of 3 jaar ervaring hebben
  als spelbegeleider (m/v) in een jeugdvereniging
 • studeren in een sociale of pedagogische richting

 

Diversiteit

Gent is er voor iedereen. We streven naar diversiteit in onze organisatie, bij alle collega's en dus ook bij jullie als jobstudenten. 

Personen met een arbeidsbeperking en studenten die een leefloon ontvangen van het Gentse OCMW, geven we in de mate van het mogelijke voorrang. Vermeld dit zeker in je inschrijvingsformulier.

Interesse?