Bart

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om als jobstudent bij Stad en OCMW Gent te kunnen starten, moet je voldoen aan de algemene voorwaardenDaarnaast ben je minstens 18 jaar op het moment van tewerkstelling.

Let op, hier zijn er enkele uitzonderingen:

Bij de Jeugddienst moet de jobstudent bijkomend:

 • ofwel in het bezit zijn van het brevet ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’;
 • ofwel sociaalpedagogisch hoger onderwijs volgen;
 • ofwel 3 jaar ervaring hebben als spelbegeleider (m/v) in een jeugdvereniging.
 • voor tewerkstelling bij de Jeugddienst geldt een minimumleeftijd van 17 jaar op het moment van tewerkstelling

Bij de Dienst Kinderopvang moet de jobstudent bijkomend:

 • ofwel in het bezit zijn van een attest monitor/animator in het jeugdwerk;
 • ofwel een opleiding in een sociale of pedagogische studierichting volgen;
 • ofwel relevante ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdkampen.

Als zorgkundige bij de woonzorgcentra of verzorgende voor de lokale dienstencentra:

 • moet de Jobstudent bijkomend beschikken over een getuigschrift verzorging
 • geldt een minimumleeftijd van 17 jaar op het moment van tewerkstelling
 • als jobstudent zorgkundige ondersteuning lever je zelf jouw visum aan

Als keuken- of onderhoudsmedewerker in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum van het OCMW:

 • geldt een minimumleeftijd van 15 jaar op het moment van tewerkstelling

 

Bij de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid moet de student bijkomend:

 • in het bezit zijn van een monitorenbrevet (of animator in het jeugdwerk) of 3 jaar ervaring hebben
  als spelbegeleider (m/v) in een jeugdvereniging;
 • studeren in een richting ‘sociale sector’.

 

Diversiteit

Gent is er voor iedereen. We streven naar diversiteit in onze organisatie, bij alle collega's en dus ook bij jullie als jobstudenten. 

Personen met een arbeidsbeperking en studenten die een leefloon ontvangen van het Gentse OCMW, geven we in de mate van het mogelijke voorrang. Vermeld dit zeker in je inschrijvingsformulier.

Interesse?