Sultanay 1

Wat bieden wij aan?

Studentenjobs in verschillende domeinen

ADMINISTRATIE

Een schitterende waaier aan ondersteunende jobs bij diverse diensten (juli, augustus, schoolvakanties)

 • Burgerzaken – ondersteunende taken bij de loketten en in het Stadhuis
 • Dienst Protocol – postbedeling, onthaal, ceremonie, toezicht
 • Milieu en Klimaat – ondersteuning toezicht op Lage Emissiezone
 • Dienst Vastgoed – registreren van contracten en verslagen
 • Dienst Communicatie - administratieve ondersteuning 
 • Facility Management Themagebouwen (projectopvolging of facilitair beheer) – administratieve ondersteuning & veldwerk 
 • Facility Management Themagebouwen Ontwerpcel – tekenwerk, update masterplannen (bij voorkeur kennis van autocad)
 • Dienst Aankoop & Logistiek – digitaliseren dossiers, administratieve ondersteuning, balie
 • Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen– intekenen innames publieke ruimte (februari-maart, bij voorkeur kennis GIS)
 • Personeelsbeheer – administratieve ondersteuning
 • Mobiliteitsbedrijf – administratieve ondersteuning
 • Dienst Zelfstandig Wonen – administratie assistentiewoningen
 • Lokale Dienstencentra – administratief werk
 • Lokaal sociaal beleid – telefonische interviews afnemen en verwerken
 • Psychologische dienst – administratieve ondersteuning intakes
 • Dienst Feesten en Ambulante Handel– administratie en communicatie 

ONTHAAL

Zorg voor een warm en aangepast onthaal op deze locaties (schoolvakanties, zomermaanden)

 • Facility Management Beleidsondersteuning – klantvriendelijk onthaal, beheer van uitleen materiaal, bestellingen plaatsen, archiveren,..
 • Gentinfopunten – onthaal, informeren en begeleiden
 • De wereld van Kina: Het huis/De Tuin – kindvriendelijk onthaal en publieksassistentie
 • Schoolhoeve De Campagne – kindvriendelijk onthaal in combinatie met dierenzorg of toezicht
 • Gravensteen/Sint-Pietersabdij – onthaal
 • Dienst Toerisme – onthaal van toeristen, verkopen van citycards, fietsknooppunten, folders aanvullen,.. (meertalig zijn is een must)
 • Bibliotheek – baliewerk aan ontleenbalie, logistieke afhandeling materialen,.. 
 • Asiel en Vluchtelingen – Stedelijk Opvang Initiatief - begeleiden van bewoners bij afspraken, dagelijkse leven, organiseren groepsactiviteiten,.. (bij voorkeur studie orthopedagogie)

VERZORGENDE

Word een zorgheld, sterk in mensenwerk:

 • Zorgkundige in een Woonzorgcentrum (weekends, schoolvakanties, juli, augustus, september)
  • Je bent minstens 17 jaar en je beschikt over een getuigschrift verzorging.
 • Verzorgende in of voor een Lokaal Dienstencentrum (schoolvakanties, juli, augustus)
  • Je bent minstens 17 jaar en je beschikt over een getuigschrift verzorging. Omdat het vooral gaat over thuiszorg, moet je je vlot kunnen verplaatsen met auto of fiets.

HOOFDANIMATOR/-MONITOR JEUGDDIENST

Werk met enthousiaste jongeren bij de jeugddienst voor speelpleinwerking of kampen (schoolvakanties, juli, augustus)

 • Je bent minstens 17 jaar en
  • ofwel in het bezit van het brevet hoofdanimator in het jeugdwerk
  • ofwel volg je sociaal-pedagogisch hoger onderwijs
  • ofwel heb je 3 jaar ervaring als spelbegeleider(ster) in een jeugdvereniging

KINDERBEGELEIDER

Kinderbegeleider bij de Dienst  Kinderopvang – activiteiten in het kinderdagverblijf (0-3 jaar) of buitenschoolse opvang (3–12 jaar) (in weekends, schoolvakanties, juli en augustus)

Om te werken bij de buitenschoolse opvang moet je:

 • Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling én
  • ofwel in het bezit zijn van een animatorbrevet in het jeugdwerk
  • ofwel studeren in een sociale of pedagogische studierichting
  • ofwel relevante ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, Speelpleinwerking of jeugdkampen

Om te werken bij een kinderdagverblijf moet je:

 • Een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment van tewerkstelling én
  • ofwel in het bezit zijn van een diploma 7e jaar kinderzorg
  • ofwel in het bezit zijn van een diploma 6e jaar kinderzorg
  • ofwel relevante stage ervaring in groepsopvang (0 - 3 jaar)

FYSIEK AAN DE SLAG

Steek deze zomer de handen uit de mouwen  (juli, augustus, september)

 • Schoonmaken in stadsgebouwen, lokale dienstencentra, keukens,…
 • Buitenjobs: dierenzorg en tuinierswerk op schoolhoeve De Campagne, onderhoud van openbaar groen, proper houden van het openbaar domein,…
 • Logistieke ondersteuning van evenementen bij de Dienst Feesten

Keuken- en onderhoudsmedewerker in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum.

 • Je bent minstens 15 jaar op het moment van tewerkstelling.

Interesse?