Geert & Bert (Financiën) in gesprek

‘Bij Stad Gent heb je als financieel professional impact op je stad'

Via een jaarbudget van meer dan een miljard euro voor onder andere onderwijs, wonen, ouderenzorg, vrije tijd, veiligheid en stedelijke ontwikkeling heeft het Departement Financiën een grote impact op het dagelijkse leven van de Gentenaar. ‘We zijn allemaal ‘Gentsters’, we trekken allemaal aan hetzelfde zeel’,  zegt financieel directeur Geert Vergaerde. ‘Het goede nieuws: we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers.’

Bibliotheek De Krook, de reconversie van het Wintercircus, de nieuwe fietsinfrastructuur die de stadsrand verbindt met het centrum. Als Geert Vergaerde, financieel directeur bij Stad Gent en het OCMW door ‘zijn’ Gent wandelt, ziet hij meteen waar hij en de 150 financiële experten van Stad Gent samen aan werken.

Werken doen ze bij Stad Gent op een toekomstgerichte manier, volgens de normen van de organisatie van morgen, zegt zijn collega Bert Verstraeten. Officieel is hij directeur, maar zijn functie houdt net zo goed ‘teamcoach’ in. ‘Ik ben verantwoordelijk voor een groep accountants, administratieve medewerkers en budgetbeheerders. Mijn belangrijkste taak is hen te coachen richting meer zelfsturing.’

Stad Gent stelt de klassieke manier van leidinggeven sterk in vraag. ‘Leidinggeven is hier al lang niet meer het exclusieve domein van de leidinggevenden’, zegt Verstraeten. ‘We verwachten dat elke medewerker op een open en creatieve manier invulling geeft aan zijn of haar job. We gaan er ook van uit dat elke medewerker kan meedenken met de ‘klant’.’

Flexibiliteit

Die klanten zijn heel divers. Het Departement Financiën financiert immers ook de werking van onder andere de lokale politie, de brandweer, het AZ Jan Palfijn, Ivago (de Gentse vereniging voor afvalbeheer). ’Wij beschouwen ze alle als onze klanten, en we benaderen ze dan ook op een klantvriendelijke manier, zoals je mag verwachten van financiële professionals. We kiezen ervoor ons klant- en medewerkersgericht te organiseren met het oog op collectieve en individuele ontplooiing’, zegt Vergaerde.

‘Zowel provinciale, Vlaamse als nationale overheden vertrouwen almaar meer op lokale overheden om initiatieven uit te rollen. De coronapandemie heeft dat nog versneld’, zegt Verstraeten. ‘Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen en het maakt van onze leidinggevenden flexibele projectmanagers.’

‘Coachend leidinggeven is uiteraard heel belangrijk, maar we verwachten van onze leidinggevenden net zo goed dat ze een strategie kunnen vertalen naar een businesscase of dat ze over voldoende technische knowhow beschikken als ze betrokken worden bij een IT-project’, aldus Vergaerde.

Gentster-filosofie

Bij het Departement Financiën werken twaalf teams. Elk team heeft een eigen focus die een afspiegeling is van de departementen, zoals Gezondheid en Zorg, Stedelijke Ontwikkeling, Facility Management. ‘Elk team stelt mee het budget op voor zijn klanten, houdt de engagementen bij en regelt de financiële inkomsten en uitgaven’, zegt Verstraeten.

Aangezien er in elk van de twaalf teams verschillende financiële experts werken, zijn er talloze bijscholings- en doorgroeimogelijkheden. ‘Wie dat wil, kan nieuwe ervaringen opdoen in andere teams of specialisaties’, aldus Vergaerde. ‘Onze organisatie is bovendien zo vormgegeven dat de twaalf teams geen afzonderlijke silo’s kunnen worden. Integendeel, er is heel wat kruisbestuiving en samenwerking.’

‘Er is niets mooiers dan medewerkers die optimaal op elkaar zijn ingespeeld en als één team aan hetzelfde touw trekken’, zegt ook Verstraeten. ‘Ik kan me daarom volledig vinden in onze ‘Gentster-filosofie’. Die draait om drie principes: meer mens, meer oplossingen en minder regels. Dat vertaalt zich in een moderne en klantgerichte aanpak, een optimale balans werk-privé en een duurzame werkomgeving. Transparantie speelt daar een belangrijke rol in. Cijfers, belastingen, doelstellingen, we willen alles zo duidelijk mogelijk maken voor de Gentenaar.’

‘Wij zijn trouwens permanent op zoek naar getalenteerde medewerkers, financiële professionals, die mee hun schouders willen zetten onder ons departement. Ik nodig talenten dan ook uit om onze vacatures en carrièremogelijkheden te ontdekken’, aldus Vergaerde.

Interesse in een financiële job bij Stad Gent? 

Momenteel zoeken we 2 teamcoaches bij het Departement Financiën. Solliciteren kan tot en met 22 april 2024.

'We kiezen ervoor ons klant- en medewerkersgericht te organiseren met het oog op collectieve en individuele ontplooiing'

Geert Vergaerde, Financieel Directeur Stad Gent