overleg tussen collega's

Departement Facility Management

Het Departement Facility Management (FM) ondersteunt de andere departementen van de Stad en OCMW in:

  • nieuwbouw
  • renovatie
  • verbouwingen
  • onderhoud

Het Departement telt onder andere 3 klantendiensten. Zij leveren allen dezelfde diensten, maar aan andere klanten:

  • Dienst FM Onderwijs: scholen, internaten, kinderopvang en jeugd
  • Dienst FM Welzijn: Woonzorgcentra, Lokale dienstencentra, Assistentiewoningen, Welzijnsbureaus, Open Huizen, nachtopvang, tijdelijke huisvesting,…
  • Dienst FM Themagebouwen: Historische en culturele huizen (gravensteen, belfort, MSK, Industriemuseum,...), administratieve gebouwen, sportgebouwen, politie, brandweer)

De klantendiensten willen de conditiekwaliteit en duurzaamheid van hun gebouwenpatrimonium verbeteren en aan de hedendaagse én toekomstige normen laten voldoen. Daarom investeert Stad Gent continu in zijn infrastructuur, zowel in het gebouw als in de bouwtechnieken. Bij deze investeringsprojecten worden daken, buitenbeglazing, binnenafwerking, HVAC-installaties, liften, elektriciteitsinstallaties en dergelijke vernieuwd. 

Ook zijn er regelmatig bouwkundige en technische aanpassingen nodig aan de bestaande gebouwinfrastructuur zodat deze beter aansluit bij de veranderende invulling en noden van de gebruikers.

Ten slotte zijn er de grotere verbouwings-, nieuwbouw- en restauratieprojecten. Hier wil de stad zowel op kwalitatief als ecologisch vlak een voortrekker zijn.