Sultanay 2

stage derdejaars consulent (m/v/x) - Psychologische dienst

Verduidelijking stageperiode Academiejaar 2023-2024
Niveau stage Bachelor
Gewenste studierichting Bachelor toegepaste psychologie

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Psychologische dienst van het Departement Welzijn en Samenleving Bouw als stagiair mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als stagiair consulent ondersteun  je de meest kwetsbare Gentenaar in zijn/haar psychosociale hulpvraag. Daarbij ga je aan de slag met vaardigheden uit de gespreksvoering en de psychodiagnostiek. 

Van een stagiair 3e jaar bachelor Toegepaste Psychologie, wordt volgend takenpakket verwacht/afgestemd:

 • Intakes en testing onder supervisie + zelfstandig
 • Kortdurende begeleiding
 • Handelingsgerichte diagnostiek (verkennen, verwerken, analyseren, hypothesestelling
 • Ondersteunen in administratieve taken
 • Contacten onderhouden met cliënten, maatschappelijk werkers en externen
 • Gesprekken observeren bij psychologen
 • Tevredenheidsenquëte psychologische dienst
 • Teamvergadering bijwonen
 • Flexibiliteit, initiatief nemen, integriteit, vertrouwelijkheid
 • Zelfstandig kunnen werken + werken in team
 • Aanvullende taken zijn mogelijk afhankelijk van de vraag (bv. vorming bijwonen, vorming geven, briefings, ...)

 

Voor meer info kun je terecht bij Lien Baete, consulent bij de Psychologische dienst op het nummer 09/266 89 46.