Sultanay 1

Voorwaarden

Om als jobstudent bij Stad of OCMW Gent te kunnen starten, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen.

 • Je bent 18 jaar of ouder (hierop zijn een aantal uitzonderingen)
 • Je bent student: toon dit aan met een schoolattest
 • Je hebt nog voldoende uren: toon dit aan met een attest student@work
 • Je hebt een blanco strafregister: toon dit aan met een uittreksel uit het strafregister 
 • Je bent medisch geschikt

Vraag alvast je attesten aan, dan kan je – nadat je geselecteerd bent - snel aan de slag. Hoe je dit doet vind je via de veel gestelde vragen

Uitzonderingen

Voor sommige vacatures zijn er uitzonderingen op leeftijd:

Vanaf 15 jaar kan je werken als: 

 • keuken- of onderhoudsmedewerker in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum

Vanaf 17 jaar kan je werken als: 

 • hoofdanimator bij de jeugddienst 
 • kinderbegeleider in de buitenschoolse opvang bij Dienst Kinderopvang 
 • logistiek medewerker in de zorg bij een woonzorgcentrum

Voor sommige vacatures zijn er een aantal specifieke vereisten:

Bij de Jeugddienst moet je:

Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en

 • ofwel in het bezit zijn van een brevet ‘animator in het jeugdwerk'
 • ofwel studeren in een sociale of pedagogische studierichting
 • ofwel relevante ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdkampen 

Bij de Dienst Kinderopvang moet je bij:

de buitenschoolse opvang
Een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en

 • ofwel in het bezit zijn van een brevet ‘animator in het jeugdwerk'
 • ofwel studeren in een sociale of pedagogische studierichting
 • ofwel relevante ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdkampen 

het kinderdagverblijf
Een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment van tewerkstelling en: 

 • ofwel in het bezit zijn van een diploma 7e jaar kinderzorg
 • ofwel in het bezit zijn van een diploma 6e jaar kinderzorg
 • ofwel relevante stage ervaring in groepsopvang (0 - 3 jaar) 

Bij de Woonzorgcentra moet je:

voor logistieke ondersteuning in de zorg in een woonzorgcentrum of lokaal dienstencentrum van het OCMW

 • een minimumleeftijd van 17 jaar hebben op het moment van tewerkstelling
 • beschikken over een getuigschrift verzorging

voor zorgkundige ondersteuning in de zorg in een woonzorgcentrum van het OCMW

 • een minimumleeftijd van 18 jaar hebben op het moment van tewerkstelling
 • beschikken over een visum zorgkundige

Bij de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid moet je:

 • ofwel in het bezit zijn van het brevet ‘animator in het jeugdwerk’
 • ofwel studeren in een sociale of pedagogische richting  
 • ofwel drie jaar ervaring hebben als leid(st)er in een jeugdbeweging, speelpleinwerking of jeugdkampen